SERIÁL  "Cvičení seriálu Sprint za míčem po přihrávce v sobě kombinují všechny nejčastější herní činnosti, které hráči v utkání běžně provádí," říká autor seriálu trenér Jiří Formánek.
 
Všechny cvičení seriálu si kladou za cíl rozvoj dovednosti rychlého vedení míče, naražení míče a schopnosti hráčů reagovat rychlým vyražením okamžitě po přesném odehrání míče.  
 
Průpravné cvičení: Sprint za míčem po přihrávce (1.část)
První díl díl seriálu si klade za cíl naučit hráče reagovat pohybem okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme vyražení maximální intenzitou na úseku 8 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci. 
 
Průpravné cvičení: Sprint za míčem po přihrávce (2.část)
Cílem druhého dílu seriálu je naučit hráče narazit míč na malém prostoru a reagovat pohybem okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme vyražení maximální intenzitou na úseku 5-6 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci vyražení vždy musí předcházet přesná přihrávka.
 
Průpravné cvičení: Sprint za míčem po přihrávce (3.část)
Třetí část seriálu je zaměřena na to jak rychle vést míč, narazit si ho na malém prostoru a reagovat vyražením okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme koncentraci, maximální intenzitou bhu na úseku 5-6 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci. Nutnou podmínkou vyražení je předcházející přesná přihrávka.
 
Sprint za míčem po přihrávce (4.část)

Cílem průpravného cvičení je naučit hráče přijmout míč od spoluhráče, rychle vést a ovládat míč, obejít s míčem svou pozici a přesně přihrát spoluhráči na další pozici. Následně hráč reaguje vyražením okamžitě poté, co míč přihraje. Po hráčích vyžadujeme maximální intenzitou vyražení a následného běhu na krátkém úseku.

 

 

Sprint za míčem po přihrávce (5.část)

Cílem průpravného cvičení je naučit hráče přijmout míč, narazit ho spoluhráči na jednom metru a přesně přihrát na další pozici. Následně hráč reaguje vyražením okamžitě poté, co míč přihraje. Po hráčích vyžadujeme maximální intenzitou provádění i navazujícího vyražení a běhu na krátkém úseku.

 

 

 TIP REDAKCE 
Průpravné cvičení: Hra čtveřic se dvěma míči