Video seriál na portálu www.trenink.com s názvem Plynulá kombinace v trojúhelníku je zaměřen na přihrávání míče, odpoutání se od soupeřova bránícího hráče, způsob převzetí míče zády k brance soupeře a také na schopnost hráčů zapojit se do kombinace.
 
Všechny cvičení seriálu je vhodné zařadit do průpravné části tréninkové jednotky, případně jako součást rozcvičení s adekvátní intenzitou zatížení. Podobně jakov seriálu Rozcvičení s míčem. Cvičení je určeno mládežnickým a dorosteneckým kategoriím, počínaje mladšími žáky. 
 
První cvičení seriálu se zaměřuje na typické herní činnosti hráčů, jako jsou přihrávání míče a určené techniky jeho zpracování a převzetí, spolu s časovaným náběhem pro přihrávku, rozvoj kombinačních schopností a vzájemnou součinnost při kombinační spolupráci.
 
 
 
Druhá varianta je zaměřena na přihrávání míče, odpoutání se od soupeřova bránícího hráče, způsob převzetí míče zády k brance soupeře a také na schopnost hráčů zapojit se do kombinace.
 
 
Ve třetí části tohoto průpravného cvičení, jehož organizace je téměř totožná s předchozími dvěmi variantami, se opět zaměřujeme na typické herní činnosti hráčů, jako jsou přihrávání míče a narážečka prvním dotykem s časovaným náběhem pro přihrávku.