INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Trenérský portál fotbalových trenérů www.trenink.com navazuje na úvodní část seriálu Narážečky ve čtverci pro dva hráče, což je seriál základních, jednoduchých cvičení vhodných do rozcvičení nebo pro individuální trénink dvojice hráčů.
 
Organizace cvičení umožňuje zařadit ho jak do tréninku všech mládežických kategorií, tak případně i jako součást před zápasového rozcvičení. 
 
Cíl individuálních cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik přesnosti a správného načasování přihrávek ve dvojici, na malém prostoru obdélníkového tvaru. Vedle správného technického provedení na jeden nebo více doteků hráči musí předvídat a reagovat na pohyb spoluhráče. Hráči střídají krátké a dlouhé diagonální přihrávky, to vše proložené opakovaným naražením.
 
  
 
Organizace individuálního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 6x10 metrů
- cvičení je určeno pro dva hráče (A,B)
- hráči stojí na diaogonále herního prostoru
- hráč (A) má míč
 
 
Popis individuálního cvičení: 
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- diagonálně přihrává na hráče (B)
- hráč (B) vrací přihrávku po diagonále na hráče (A) 
- okamžitě po odehrání míče přebíhá po kratší straně k volně metě
- hráč (A) přihrává míč podelší straně na hráče (B) 
- po odehrání míče hráč (A) také přebíhá po kratší straně k volné metě
- hráč (B) dává diagonální přihrávku na hráče (A)
- hráč (A) diagonální přihrávku vrací zpět na hráče (B)
- po odehrání míče hráč (A) také přebíhá po kratší straně k volné metě
- hráč (B) přihrává míč podelší straně na hráče (A)
- okamžitě po odehrání míče přebíhá hráč (B) po kratší straně k volně metě
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- varianta cvičení ve videoukázce 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik
- cvičení neprobíhá na jeden dotek, ale hráči mají povinný počet doteků  
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Kondiční střelba se čtyřmi míči (1.část)