Image Nejkratší měsíc v roce zahajujeme na stránkách trenérského portálu trenink.com článkem Jiřího Formánka s názvem Výměna místa v kosočtverci, který navazuje na první část z prosince minulého roku.

Cvičení je určeno pro fotbalisty žákovského věku, zařazujeme do tréninkových jednotek probíhajících v jak v hale tak i na normální hrací ploše a zaměřuje se na přesnost přihrávek a výměnu místa která by měla probíhat automaticky bez přemýšlení kam mám běžet a dva míče se kterými cvičení probíhá hráče nabádá k tomu, aby načasování přihrávek bylo správné.

U starších kategorií je vhodné zařatovat toto průpravné cvičení do průpravné části tréninkové jednotky, u těch mladších může být součástí té hlavní.

Průpravné cvičení: Výměna místa v kosočtverci (1.část)

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je především zlepšit herní činnosti jednotlivce přihrávání a výměnu místa, důležitá je vzájemná spolupráce tří spoluhráčů, orientace hráčů v prostoru a pohyb hráče na druhou stranu než kam posílá přihrávku. Hráči musí koordinovat svoje přihrávky tak, aby se dva míče v cvičení nikdy nesetkaly.

Popis průpravného cvičení

- hrací plochou je prostor přibližně 40x40 metrů
- cvičení je určeno minimálně pro 12-16 hráčů
- mužstvo je rozdělno do dvou týmů po 3 hráčích a
- do dvou týmů po 4 hráčích
- týmy které mají po čtyřech hráčích mají u prvního v zástupu míč
- pro toto cvičení jsou potřeba 2 míče
- hráči jsou rozestavení ve tvaru kříže na koncích paprsků
- vždy jeden hráč z týmu stojí pět metrů před zástupem
- hráč stojí čelem ke svému zástupu
- akci začíná tak, že míč mají na první hráči (A) v zástupech proti sobě
- hráč A přihrává na hráče B
- hráč B přihrává prvním dotykem na hráče C
- hráč C dává dlouhou přihrávku na hráče D
- hráč C po odehrání míče přebíhá k zástupu E
- hráč A, který zahajoval akci se posouvá na pozici hráče C
- akce probíhá vždy ve dvou proti sobě stojících zástupech
- akce se opakuje
- interval zatížení 60 vteřin až 3 minuty
- počet opakování 1x-4x

Varianty:

- cvičení je možno provádět protisměrně
- hráči mají stanovený počet povinných doteků (1,2,3)
- první přihrávka je jako nácvik provedena autovým vhazováním

{hidefrom=Public} Varianty pouze pro a od registrovaných čtenářů:

- hráč (C), který pouze přebíhá do zastupu E provádí požadovaný obratnostní cvik (kotoul, výskok, ...)
- hráč (A) neběží pouze ke svému kuželi, ale přebíhá ke kuželu opačného zástupu
- hráč (C) běží k zástupu kam posílal přihrávku

{/hidefrom}

{comment}