Image Je tu pátek, do startu některých soutěží zbývají jedna či dvě tréninkové jednotky a po víkendu už mnozí budou vědět jak se povedl start do jarní části soutěže, zda se povedlo formu načasovat na první mistrovské utkání.

Na trenérském portálu trenink.com navazujeme na tři [1], [2] a [3] články trenéra Jiřího Formánka, které mají společnou organizaci a zaměřují se na přesnost přihrávek a výměnu místa. Důraz je kladen především na správné načasování přihrávek z jednoho doteku.

Složitost organizace i technického provedení cvičení se postupně zvyšuje, ale ani hráči v mladších žákovských kategoriích by neměli mít s tímto cvičením problémy. U starších kategorií je vhodné zařazovat toto průpravné cvičení do průpravné části tréninkové jednotky, u těch mladších může být součástí té hlavní.

Průpravné cvičení: Výměna místa v kosočtverci (1.část)
Průpravné cvičení: Výměna místa v kosočtverci (2.část)
Průpravné cvičení: Výměna místa v kosočtverci (3.část)

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je především zlepšit herní činnosti jednotlivce přihrávání a výměnu místa, důležitá je vzájemná spolupráce tří spoluhráčů, orientace hráčů v prostoru. Důraz klademe na načasování přihrávky, schopnost kombinovat jedním dotykem a využívat kombinaci "přihraj a běž". Hráči musí koordinovat svoje přihrávky tak, aby se dva míče během cvičení nikdy nesetkaly.

Popis průpravného cvičení

- hrací plochou je prostor přibližně 40x40 metrů
- cvičení je určeno minimálně pro 12-16 hráčů
- mužstvo je rozděleno do dvou barevně odlišených týmů po 6 hráčích
- každý jednobarevný tým se rozdělí do skupin po třech hráčích
- pro toto cvičení jsou potřeba 2 míče
- hráči jsou rozestavení ve tvaru kříže na koncích paprsků
- stejně barevné skupinky hráčů se postaví vždy proti sobě
- vždy jeden hráč z týmu stojí pět metrů před zástupem
- hráč stojí čelem ke svému zástupu
- akci začíná tak, že míč mají na první hráči (A) v zástupech proti sobě
- hráč A přihrává (1) na hráče B
- hráč B naráží (2) zpět na hráče A do prostoru
- hráč A prvním dotykem přihrává (3) na (C)
- hráč C opět jedním dotykem dává (4) na B
- hráč B jde proti míči
- hráč B přihrává (5) do prostoru na C
- hráč C vede míč (6) přes střed hrací plochy
- hráč C přihrává (7) na prvního hráče zastupu D - následující posuny hráčů:
(a) hráč A na pozici předsunutého hráče B
(b) hráč B se posunuje na pozici hráče C
(c) hráč C se po přihrávce (7) zařazuje na konec zástupu D
- cvičení úplně stejně probíhá z protilehlé strany
- interval zatížení 60 vteřin až 3 minuty
- počet opakování 2x-6x

Varianty:

- cvičení je možno provádět protisměrně
- hráči mají stanovený počet povinných doteků (1,2,3)
- první přihrávka je jako nácvik provedena autovým vhazováním

{hidefrom=Public} Varianty pouze pro a od registrovaných čtenářů:

- hráč A místo finální přihrávky (6) míč vede k zástupu D
- hráč B po odehrání druhé přihrávky (5) provádí obratnostní cvik
- hráč A úvodní přihrávku na B nahazuje rukou na hlavu hráč B
- hráči C při vedení míče (6) simuluji řešení situace 1:1
- po nahození rukou od hráče následují přihrávky (2) a (3) hlavou

{/hidefrom}

{comment}