AKTUÁLNÍ TÉMA  Rok co rok se to opakuje a ani letos tomu nebude jinak. Je co se rozloučíme se starým rokem, tak fotbalisty všech věkových kategorií i výkonnostních úrovní čeká připravené a pečlivě naplánované zimní přípravné období.
 
Na stránkách trenérského portálu vyšly v minulosti k zimní přípravě dva zajímavé rozhovory. První s názvem Jak naplánovat zimní přípravu? se zaměřil především na to co má být obsahem zimní přípravy a upozornění na to, že zimní příprava nezačíná až v lednu.
 
Druhý rozhovor Zimní příprava trochu jinak byl o nových trendech v plánování zimní přípravy fotbalistů a zda je možné tyto trendy aplikovat i u týmů nižších úrovní?
 
V případě, že se rozhodnete upořádat v průběhu zimního přípravného období herní nebo kondiční soustředění, tak spoustu zajímavých informací se dozvíte v článku Jak a kdy zorganizovat soustředění?
 
Pokud máte ve svém týmu problém s motivací hráčů během zimní přípravy, která je některými hráči vnímána jako nutné zlo, tak doporučujeme k přečtení článek Motivace hráčů a zimní příprava.
 
Cvičení vhodná k zařazení do zímního přípravného období:
 
Cílem kondiční průpravné hry je specifickou (herní) formou zvyšovat u hráčů herní vytrvalost, s důrazem na aerobní metabolismus. Je vhodná jak pro mladežnické týmy, tak pro dospělé. Intenzitu zatížení regulujeme velikostí herního prostoru a počtem hráčů.
 
Cílem průpravně-kondičního cvičení je rozvoj rychlostně vytrvalostních schopností hráčů specifickou (herní) formou v zimním nebo letním přípravném období.
 
Druhá část má stejný název Kondiční přeběhy se zakončením, větší důraz je kladen na kondiční stránku cvičení, respektive obnovu a rozvoj rychlostně silových schopnosti hráčů s akcentem na herní (zábavnou) stránku zatížení, velice důležité je správné načasování finální přihrávky.
 
Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondiční stránky herního výkonu jednotlivých hráčů. Protože je kladen na kondiční složku výkonu, tak po hráčích požadujeme maximální intenzitu herního výkonu v průběhu intervalu zatížení.
 
Cílem herně-kondičního cvičení je naučit hráče kombinovat pod velkým tlakem a přenášet míč od jednoho svého nahrávače ke druhému. Na dvojici hráčů, která kombinuje a má míč pod kontrolou, soupeři neustále vytváří presinkové situace.