Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Image Na stránkách web magazínu českých a slovenských trenérů trenink.com dnešním dnem zahajujeme nový seriál, který se zaměří na různé druhy pohybových her, které lze v tréninkovém procesu využít především v úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky.

Pohybové hry řadíme mezi čtvařici metodicko-organizačních forem, které slouží k nácviku, zdokonalování herních činností jednotlivce a herních kombinací. Z pohledu fotbalového trenéra je lze chápat jako jednoduché pohybové činnosti sloužící k nácviku pohybu hráče bez míče, rozvoji pohybových schopností a rychlosti reakce.

Dnes přinášíme první část seriálu, která je zaměřena na Honičky.

Honička ve třech

- hráči se rozdělí do trojic
- pohybují se na společném hrací ploše
- každá trojice samostatně ma za úkol:
(a) totální honičku - jeden honí vždy dva ostatní
(b) postupnou honičku - první honí druhého, druhý třetího, ...
- každý hráč si počítá kolik "bab" předá za časový limit, který stanoví trenér

Varianty:

- hráči mohou být rozděleni do větších skupin po (4,5,6) hráčích
- hrací plocha může mít různý tvar

Honička ve dvojici

- dva hráči se drží za ruce
- honí ostatní
- kdo z hráčů předá babu je volný
- chycený hráč vytvoří novou dvojici a hr apokračuje
- dvojice se nesmí rotrhnout

Varianty:

- různé způsoby uchopnení hráčů:
(a) protisměrně
(b) za předloktí
(c) za "rámě"

Honička dvojic

- dva hráči se drží za ruce
- honí ostatní
- i ostatní hráči jsou ve dvojicích
- pokud se dvojice roztrhne, pak předaná baba neplatí
- pokud serozdělí honěná dvojice, pak přebírá babu

Varianty:

- různé způsoby uchopení dvojic

Honička klaunů

- jeden hráč má babu a honí ostatní
- dotykem se snaží předat babu
- hráč který dostane babu musí položit jendu ruku na místo kam doatal babu
- ruku na tomto místě drží i když již babu předá dál
- při druhém doteku je vyřazen ze hry

Varianty:

- hráči provádí cvičení s míčem u nohy, hráč vypadává až při třetím doteku

Honička dvojic s míčem

- dva určení honiči mají jeden míč
- ve vymezeném prostoru honí ostatní hráče
- míč si přihrávají zcela libovolně
- úkolem hráčů je dotknout se míčem libovolného hráče
- pokud se to podaří chycený hráč se stává dalším (třetím) honičem
- hráč s míčem se nesmí pohybovat
- hráči kteří jsou honění si míče nevšímají (nechytají ho, nesráží ho!)

Varianty:

- je stanoveno kde se baba může předat (končetiny, trup, záda)
- honiči jsou stáli, chycení hráči odchází mimo
- honiči jsou stálí, počítá se počet předaných bab za časový limit{comment}