Příspěvek s názvem Kombinuj 2:2 ve čtverci s nahrávači navazuje na cvičení stejného autora, které se jmenovalo Kondiční masakr 2:2 a jak již název napovídá, primárně bylo zaměřené na rozvoj kondice.                                                      

Autorem herního cvičení je trenér Jiří Formánek, který se tentokrát zaměřil na kombinaci dvojice hráčů na malém prostoru. Po hračích je vyžadován pohyb bezmíče, správný výběr místa a kombinace maximálně na dva doteky.

Cvičení může být použito i jako herně-kondiční cvičení, ale snahou je zlepšit jedno dotekovou kombinaci a výměnu místa.   

Cíl herně cvičení:

Cílem herního cvičení je naučit hráče kombinovat na malém prostoru jedním, maximálně na dva doteky. Zapojením nahrávačů postavených na uhlopříčce herního prostoru hráče vedeme k časté výměně místa, po kterém musí hráči rychle vyvést míč a zapojit se do kombinace.  

Kombinuj 2:2 s nahrávači ve čtverci


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má 16 metrů
- herní prostor je vyznačen pomocí met
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na na dva týmy 4:4
- každý tým tvoří dvě dvojice
- ve středu herního prostoru je po dvojici z každého týmu
- v rozích herního prostoru jsou naražeči z obou týmu
- narážeči z jednoho týmu stojí na uhlopříčce
- jedna z dvojic uprostřed týmu má pod kontrolou míč
 
Popis herního cvičení:

- jednotlivou akci zahajuje dvojice s míčem
- cílem dvojice s míčem je kombinovat na omezený počet doteků
- a přenášet hru mezi svými narážeči
- nahrávači na obvodu po přijmutí míče ho vyvádí do středu
- a zapojují se do jednoduché kombinace
- hráči kteří přihrávají na nahrávače po přihrávce přebíhají na jejich místo
- dvojice hráčů uvnitř má neomezený počet doteků
- dvojice bez míče se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- po zisku míče kombinují se svými narážeči
- doporučený interval zatížení je jedna minuta (60 vteřin)

Varianty:

- dle fyzické náročnosti lze změtšit/zvětšit velikost herního prostoru
- dle záměrů trenéra lze manipulovat s délkou intervalu zatížení
 
Pomůcky:

- 4x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- 8x rozlišovací trika (2 barvy)