Cvičení určených do úvodní části tréninkové jednotky, které jsou pro hráče zajímavé svou variabilitou a neustálou prací s míčem není nikdy dost. Na stránkách www.trenink.com byly již nějaké publikovány: Nekonečného barevného slalomu v prostoru nebo Hry 7:7 nohou i rukou se dvěma míči.

Dnešní článek má název Týmové vedení a naražení míče na třetího, cílem cvičení - určeného k zapracování hráčů před hlavním obsahem tréninkové jednotky - je zlepšit vedení, ovládání míče a přihrávání s využitím statických i pohyblivých narážečů.


Cvičení je určeno pro úvodní nebo průpravnou část tréninkové jednotky pro všechny věkové kategorie od přípravek počínaje až po týmy dospělých, hráči mají možnost vyzkoušet všechny nejčastější herní činnosti s míčem.

 

Cíl průpravného cvičení:


Cílem průpravného cvičení je v úvodu tréninkové jednotky připravit hráče na další (větší) zatížení a to jak z hlediska kondičního, tak herně-taktického. Cílem je specifikou formou zapracovat organismus na následné zatížení. Cvičení je zaměřeno jak na vedení a ovládání míče, přihrávání, schopnost přihrávku dobře načasovat a účelně míč narazit na dalšího spoluhráče. Dálší rozvíjenou schopností je dobře se orientovat v prostoru kde se v jeden okamžik ocitá více hráčů.
 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník nebo čtverec
- strana herního prostoru má velikost 30-45 metrů
- cvičení je určeno pro 16 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dva týmy
- jeden z týmů pracuje aktivně (červení)
- druhý pak pasivně (žlutí) - pouze naráží an třetího
- hráči aktivně pracujícího týmu jsou všichni uvnitř herního prostoru
- polovina hráčů z tohoto týmu má svůj míč
- pasivně pracující tým je rozdělený na dvě části
- na každé straně herního prostoru je po jednom hráči - celkem 4 hráči
- ostatní čtyři hráči se volně pohybují v prostoru, bez míče
- aktivně pracující hráči míč:
(a) vedou, bez omezení počtů doteků
(b) přihrává míč hráči na obvodu
(c) přihrává míč s naražeči v prostoru
- pasivně pracující hráči naráží míč vždy prvním dotykem
- na hráče druhého týmu, kteří zrovna nevedou míč
- interval zatížení je od 30 do 60 vteřin
- poté následuje výměna týmů
- výměna se pak může několikrát opakovat

Varianty:

- naražeči v prostoru mají povolené dva doteky
- hráči míč vedou "slabší" nohou
- aktivně pracující hráči musí střídat hráče v prostoru a hráče na stranách
- hráči "aktivního" týmu si mohou vzájemně vyměnit míč

Pomůcky:

- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 8x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE