SERIÁL  "Nejúspěšnější tým posledních let FC Barcelona v posledních měsících neprožívá tak úspěšné období, jak jsou všichni za předchozí roky zvyklí. Přesto je a bude tento top tým inspirací pro trenéry z celého světa," říká autor dnešního článku na stránkách www.trenink.com a upozorňuje na reportáž Filipa Toncara ze stáže v tomto velkoklubu.
 
Dnešní cvičení s názvem Přihrávky FC Barcelona ve čtverci rozšiřuje první variantu cvičení. Autorem příspěvku je trenér Jiří Formánek, který se inspiroval cvičením FC Barcelona zaměřeným na přihrávky, přijmutí míče, výběr a pohyb bez míče. 
 
Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek po dospělé. Cvičení je vhodné zařadit do první třetiny tréninku. 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je zapracovat hráče před  tréninkovou jednotkou a současně rozvoj základních herních činností jako přihrávání, přijmutí míče, jeho vyvedení a pohyb hráčů bez míče po odehrání míče. To vše dobře technicky provedeno, v plynulém tempu. Cvičení klade zvýšený nárok na přihrávání a opakované naražení. 
 
                                                                                                                           
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 10 metrů
- v těžišti herního prostoru je postaven středový kužel
- cvičení je určeno pro 4 hráčů do pole
- tři hráči stojí ve třech rozích čtverce
- jeden hráč stojí v těžišti čtverce
- jeden z rohů čtverce je volný, bez hráče
- dva hráči v dolních rozích mají míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč z levého dolního rohu čtverce
- přihrává míč na hráče ve středu, který si jde pro míč
- okamžitě po odehrání míče na středového hráče přebíhá do volného rohu
- hráč ve středu míč přijme, otáčí se s míčem a obíhá středový kužel 
- přihrává na hráče bez míče, který je v pravém horním rohu
- hráč z rohu prvním dotykem vrací zpět na středového hráče
- a středový hráč opět vrací míč do rohu
- po odehrání míče s vrací do těžiště herního prostoru a obíhá středový kužel
- pohybem si říká o přihrávku
- do prostoru mu přihrává druhý hráč s míčem z pravého dolního rohu
- po odehrání míče hráč přebíhá k volnému levému dolnímu rohu
- hráč ve středu míč přijme, otáčí se s míčem a obíhá středový kužel
- přihrává na hráče bez míče, který je v levém horním rohu
- cvičení se opakuje
   
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru 
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou 
 
Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE