Druhá část seriálu, který navazuje na první díl, s názvem Střelba od brankové čáry, je zaměřena na krátké a rychle vedení míče, na které navazuje jednoduchá kombinace. Zakončení akce následuje po oběhnutí jednoho ze svých spoluhráčů. Jednoduchá kombinace  předcházela i zakončení v cvičení Turecká střelba po kombinaci na jeden dotek
 
Minimální počet hráčů pro cvičení jsou čtyři hráči do pole a brankář. Cvičení je tedy určeno i pro malý počet hráčů. Je možné ho zařadit do skupinového tréninku.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik střelby středem po předchozím vedení míče a  jednodotekové kombinaci na malém prostoru. Zakončující hráč si míč naráží s nejvzdálenějším nahrávačem, finální přihrávku proti noze dává bližší z nahrávačů.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je třetina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro čtyři hráče do pole
(b) v případě, že cvičení probíhá paralelně tak je určeno minimálně pro osm hráčů
(c) jednoho až dva brankáře
- rozehrávající hráči (A) a (D) stojí na brankové čáře v rohu pokutového území
- hráči mají k dispozici dostatek míčů
- první z naražečů (B) stojí uprostřed pokutového území v ose bližší tyče
- druhý z naražečů (C) stojí na úrovni kruhu také v ose bližší tyče
- brankáři chytají v brance
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- který krátce vede míč směrem na hráče (C)
- poté dává přihrávkou na narážeče (C)
- okamžitě po odehrání míče vnější stranou obíhá hráče (C)
- narážeč (C) prvním dotykem přihrává na hráče (B)
- narážeč (B) míč posílá proti rozehrávajícímu hráči (A)
- hráč (A) akci zakončuje střelbou
- cvičení opakuje další zakončující hráč
- po stanoveném počtu akcí/časovém limitu se mění role hráčů 
 
Varianty:
 
- cvičení může probíhat střídavě i z druhé strany
- hráč musí akcii zakončovat uvnitř/mimo pokutové území
- hráči soutěží o větší počet asistencí/vstřelených branek
- role hráčů se nemění
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 8x míč
- 6x mety (kloboučky)
- rozlišovací trika (2 barvy)