3D ANIMACE Cvičení, která jsou vhodná pro úvodní a průpravnou část tréninku, jsou mzi trenéry a čtenáři www.trenink.com velmi oblíbená. Z posledních za připomenutí stojí Přihrávky trojice ve čtverci nebo Přihrávky ve trojici.
 
Cvičení Vedení míče při rozcvičení je určeno pro pětici hráčů do pole, důraz je kladen dynamické a správně technicky provedené vedení a ovládání míče apřesnou přihrívku na spoluhráče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na zatížení v průběhu tréninku opakováním základních herních činností jako je vedení míče a jeho přijmutí, přesné přihrávání a pohyb hráče za přihrávkou.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 16 metrů
- uvnitř herního prostoru je vyznačen menší čtverec
- o straně 6 metrů
- oba dva čtverce jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole
- hráči (A) a (E) stojí v jednom rohu herního prostoru
- ostatní rohy herního prostoru jsou obazeny hráči (B),(C) a (D)
- hráč (A) má míč   
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) míč vede k nebližšímu rohu malého čtverce
- s míčem u nohy obchází metu, po své pravé ruce
- míč dovede do středu strany malého čtverce
- kde přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme 
- a cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- menší čtverec nemusí být v těžišti, ale je vyosený
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráč s míčem metu před sebou celou obkrouží s míčem u nohy, ukázka ve videoukázce
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 8x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Rychlá kombinace ve tvaru Y (3 cvičení)