FULHAM FC  Pro druhý díl seriálu Statická kombinace pro šest hráčů bylo inspirací cvičení mládežnické akademie Fulham FC. Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace, ve které se pravidelně střídají krátké a dlouhé přihrávky, podobně jako v úvodní části. Hráči se postupně vystřídají na všech pozicích.  
 
Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších žáků, podobně jako v cvičení Pohyb po přihrávce v šestiúhelníku (4.část), kde byl kladen důraz na výběr a pohyb hráče bez míče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik jednodotykové kombinace při statickém postavení hráčů, bez pohybu hráče po odehrání míče. Hráči se musí soustředit na správně technicky provedené odehrání míče, podle pozic na různou vzdálenost.
 
    
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměr 6x10 metrů
- na obvodu herního prostoru ješest pozic
- čtyři v rozích obdélníku (A,B,D,E)
- dvě ve středu delších stran (C,F)
- cvičení je určneo pro šest hráčů
- na každé pozicije jeden hráč
- hráč na pozici (A) má míč
 
   
 
Popis průpravného cvičení:
 
- rozehrávajcí hráč (A) přihrávána na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotykem příčně přihrává na hráče (F)
- hráč (F) diagonálně přihrává na hráče (B)
- hráč (B) přihrává na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- hráč (D) přihrává na hráče (F)
- hráč (F) příčně přihrává na hráče (C)
- hráč (C) dává příčnou přihrávku na hráče (E)
- hráč (E) přihrává na hráče (D)
- hráč (D) dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (A)
- cvičení se opakuje    
- po časovém limitu (45,60) vteřin hráči mění pozice
- hráči se posouvají po obvodu, ve směru hodinových hodinek 
 
Varianty:
 
- varianta cvičení je ve videoukázce
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči mají povinné dva doteky
- hráči se posouvají proti směru chodu hodinových ručiček  
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE