3x VIDEO VARIANTA  Rozcvičení s míčem jsme se na www.trenink.com naposledy věnovali v cvičeních Přihrávky do středu trojúhelníku a Přihrávkový kolotoč, kde bylo cílem  naučit hráče měnit rytmus přihrávek, dávat krátké a dlouhé přihrávky.
 
Cvičení Přihrávky po diagonále v sobě kombinuje přihrávky a narážečky na jeden dotek, na závěr pak intenzivní vedení míče. Cvičení zvládnou hráči mladších a starších žáků.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik sledu několika přihrávek, naražení a náběhu do volného prostoru po diagonálě herního prostoru. Hráči přihrávky na krátkou i střední vzdálenost provádí prvním dotykem, závěrečnému intenzivnímu vedení míče předchází přijmutí míče po narážečce. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prosotru jsou 15x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno minimálně pro 7 hráčů:
(a) u první mety jsou hráči (A) a (B), oba dva s míčem
(b) u druhé mety kratší strany jsou hráči (C) a (D), oba dva s míčem
(c) u třetí mety je hráč (E)
(d) u poslední mety je hráč (F)
(e) uprostřed herního prostoru je hráč (G)
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (C) hpřihrávkou na hráče (G)
- okamžitě po rozehrání vyráží hráč (C) vpřed
- středový hráč (G) prvním dotykem míč sráží na hráče (C)
- hráč (G) se po sražení míče otáčí vnějš stranou
- a běží proti hráči (F)
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (F)
- po dlouhé přihrávce běží hráč (C) do těžiště herního prostoru
- hráč (F) přihrává na hráče (G)
- po přihrávce s ehráč (F) rozbíhá po delší straně protii hráči (A)
- hráč (G) prvním dotykem naráží na rozběhnutého hráče (F)
- po naražení se hráč (G) přesouvá na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč přijme a vede ho směrem k hráči (A)
- další akci zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráče (C)
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráči přihrávají "slabší" nohou
- další 3 varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE