PŘIHRÁVKY  Vedle vedení a ovládání míče jsou drilová cvičení na nácvik přihrávek a naražení nejčastěji zařazovanými cvičeními pro mládežnické týmy přípravek a žáků. Na www.trenink.com jsou oblíbená cvičení seriálu Opakované narážečky v obdélníku nebo dvojice cvičení ze seriálu Přihrávka na třetího při přebíhání, ve kterém se všichni hráči se postupně vystřídají na všech pozicích.
 
Cvičení Holandský kolotoč přihrávek pro mládež obsahuje čtyři video varianty cvičení, které používají holandské mládežnické týmy ve svých mládežnických akademiích. Cvičení je určeno pro pět hráčů
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je drilový nácvik krátkých, přízemních přihrávek a naražení na jeden dotek. Cvičení probíhá na malém prostoru, bez časových prostorů s maximálním důrazem na přesnost a správné technické provedení jednodotekové kombinace. Po hráčích požadujeme správná a rychlý výběr místa po odehrání míče.   
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 12x8 metrů
- na obvodu herního prostoru je vyznačeno 6 výchozích herních pozic
- dvě jsou ve středu kratších stran herního prostoru
- dvě jsou na každé delší straně, v každé třetině delší strany
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E)
- hráči (A) a (D) stojí proti sobě ve středu kratších stran
- na levé další straně stojí hráči (B) a (C)
- na pravé straně, blíže rozehrávajícímu hráči, stojí hráč (E)
- hráč (A) mám míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (E)
- hráč (E) naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (D)
- hráč (E) přebíhá po přihrávce na volnou pozici na své delší straně
- hráč (A) po přihrávce jde na pozici hráče (E)
- hráč (B) po odehrání míče jde na pozici rozehrávajícího hráče (A)
- cvičení se opakuje z druhé strany
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- je možné do cvičení přidat jednoho hráče na pozici (A)
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 6x meta (kužel, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE