PŘIHRÁVKY  +  VIDEO  Přihrávky a rozcvičení patří často k sobě. Naše čtenáře zaujalo například cvičení Kombinace s malým časem na míči nebo Holandský kolotoč přihrávek pro mládež, které používají holandské mládežnické týmy ve svých mládežnických akademiích.
 
Cvičení Dva trojúhelníky přihrávek za sebou v sobě kombinuje mini kombinaci na malém prostoru s následným přenesením hry do jiného trojúhelníku, cvičení je pak zakončeno velmi intenzivním, přímým vedením míče směrem k rozehrávajícím hráčům.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je postupná a opakovaná kombinace ve dvou trojúhelnících řazených za sebou, hráči přihrávky hrají prvním dotykem s následným pohybem za míčem. Kombinace probíhá na malém prostoru, přihrávka mezi trojúhelníky jde na dlouhou vzdálenost. Cvičení je zakončeno intenzivním vedením míče do startovní pozice.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou dva rovnostranné trojúhelníky
- strana trojúhelníku má délku 6 metrů
- trojúhelníky jsou postaveny za sebou
- mezera mezi trojúhelníky jsou 4 metry 
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G)
- u každého vrcholu prvního trojúhelníku stojí jeden hráč (A-C)
- u každého vrcholu druhého trojúhelníku stojí jeden hráč (D-F)
- u hráče (A) stojí navíc hráč (H)
- hráč (A) i (H) mají míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (A) směrem na hráče (C)
- hráč (B) prvním dotykem míč posouvá na hráče (C)
- po přihrávce jde za míčem na pozici (C)
- hráč (C) prvním dotykem dává pod sebe na hráče (A)
- po sražení míče se hráč (C) otáčí a přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku do druhého trojúhelníku na hráče (E)
- po odehrání míče jde na pozici hráče (B)
- hráč (E) přihrává na hráče (D)
- následně vyráží proti hráči (F)
- hráč (D) naráží míč na hráče (F)
- jde za přihrávkou na pozici hráče (F)
- hráč (F) na krátkou vzdálenost naráží na hráče (E)
- vzápětí se otáčí, obíhá svou pozici a běží směrem k rozehrávajícím hráčům
- hráč (E) dává přihrávku na hráče (F)
- hráč (E) dobíhá na pozici hráče (D)
- hráč (F) míč přijme a intenzivním vedením míče ho vede mezi rozehrávající hráče
- v cvičení pokračuje hráč (H)
 
 
Tipy na související cvičení:
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost (zvětšit/zmenšit) strany trojúhelníku
- strany dvou trojúhelníků jsou rozdílné dlouhé
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je učeno maximálně pro 10 hráčů (nižší intenzita)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 6x kužely (mety, kloboučky)
- 7x míč
- případně rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE