4 VARIANTY  +  VIDEO  Cvičením vhodným pro trénink dětí a mládeže jsme se v posledních dnech věnovali v cvičeních Vnitřní obíhačka nebo Obíhané narážečky, kde kombinace probíhá na malém prostoru a hráči střídají přihrávky a narážečky.
 
Drilové cvičení s názvem Narážečky v kříži pro děti je, podobně jako velmi úspěšné cvičení Holandský kolotoč přihrávek pro mládež, určeno pro malou skupinu pěti hráčů s tím, že všichni jsou neustále zapojení do cvičení.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, které je určeno především pro trénink dětí a mládeže, je nácvik přízemních přihrávek na krátkou a střední vzdálenost, které se střídají s naražením mezi dvojicí hráčů na malém prostoru. Hráči po přihrávce nebo naražení vždy dynamicky vyráží za míčem.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 12 metrů
- ve středu každé strany je z met postavena malá branka
- branka je 1,5 metru široká
- cvičení je určeno po pět hráčů do pole (A-E)
- hráči (A) a (E) stojí v dolní brance
- hráč (B) je postaven v horní brance
- hráč (C) stojí v pravé brance
- hráč (D) stojí v levé brance
- hráč (A) má míč
- ostatní hráči jsou bez míče 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce vyráží proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotykem naráží míč proti hráči (A)
- hráč (B) po naražení vyráží k hráči (C)
- hráč (A) dává do běhu na hráče (B)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává krátkou přihrávku na hráče (C)
- a jde na jeho pozici
- hráč (C) po zemi přihrává na hráče (D)
- vzápětí po přihrávce vyráží k hráči (D)
- hráč (D) jedním dotykem naráží míč proti hráči (C)
- hráč (D) po narážečce vyráží k rozehrávajícímu hráči (E)
- hráč (C) dává do běhu na hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (C) na místo hráče (D)
- hráč (D) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (E)
- hráč (D) se řadí mezi rozehrávající
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- herním prostor je možné (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- herní prostor čtverce je možné změnit na obdélník
- maximální počet hráčů v cvičení je 7
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po dlouhé přihrávce provádí obratnostní/koordinační cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x velké kužely
- 8x mety (kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Rozcvičení: Dva trojúhelníky přihrávek za sebou