Pohybovým hrám, které jsou zaměřeny na rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace a schopnosti rychle se rozhodovat jsme se věnovali v článcích Chytání ocásku v kruhu nebo Štafetová honička ve čtverci, ve které je cílem rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, předvídavost, měnit směr pohybu a reagovat na pohyb spoluhráčů.  

Rychlostně-obratnostní cvičení s názvem Chyť mě, když to dokážeš ve fotbalovém tréninku si dává za cíl rozvoj rychlostních, obratnostních a koordinačních schopností hráčů, s důrazem na okamžitou akceleraci a schopnost často měnit směr běhu. Cvičení je určeno pro dvojici hráčů, kdy jeden z hráčů je v pozici "lišky", který druhého hráče "zajíce" chytá. Pohybová hra je pro hráče motivující a probíhá soutěživou formou. 

Tipy na cvičení zaměřené na obratnost a koordinaci:

 

Cvičení je určeno pro sudý počet hráčů, ideálně dva, čtyři nebo šest, tak aby poměr intervalu zatížení nebo odpočinku byl 1:1 nebo 1:2. Cvičení zvládnou vyspělí hráči starší přípravky, primárně je však určneo pro žákovské a dorostenecké týmy

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení je rozvoj rychlostních, obratnostních a koordinačních schopností hráčů. Zaměřujeme se na schopnost hráčů rychlé reagovat na pohyb protihráče, schopnost rychle se rozhodnout podle pohybu protihráče a aktuální pozici v rámci herního prostoru. Během cvičení musí hráči po akceleraci nebo v plném sprintu s maximální intenzitou rychle reagovat, měnit směr běhu, na jednu i druhou stranu. Hráči jsou v průběhu kondičního cvičení motivováni zábavnou a soutěživou formou cvičení, kdy jeden hráč se pokouší utéct druhému, respektive druhý se pokouší dohonit prvního. 

 

Obecný popis cvičení:

- cvičení je určeno pro 2 hráče:
(a) modrý hráč v pozici "lišky"
(b) žlutý hráč v pozici "zajíce"
- cvičení zahajuje "liška", která se pokouší chytit "zajíce"
- oba dva hráči mohou zcela libovolně měnit směr běhu
- smí běhat po obvodu všech tří kruhů a mezi kruhy, nesmí běhat přes kruhy 
- interval zatížení je 30 vteřin


Cvičení 1

- herním prostorem cvičení je čtverec 10x10 metrů
- uvnitř herního prostoru jsou pomocí met vyznačeny tři kruhy
- všechny tři kruhy mají průměr 4 metry
- v dolní části herního prostoru jsou umístěny dva kruhy
- mají rozestup 2 metry 
- v horní části, v ose herního prostoru, je umístěn třetí kruh
- modrý hráč stojí v prostoru mezi trojicí kruhů
- žlutý hráč je na vnějším obvodu jednoho ze tří kruhů

 


Cvičení 2

- herním prostorem cvičení je obdélník 10x4 metrů
- uvnitř herního prostoru jsou pomocí met vyznačeny tři kruhy
- všechny tři kruhy mají průměr 2 metry
- všechny tři kruhy jsou vyznačeny vedle sebe
- rozestup mezi kruhy je 1 metr
- modrý hráč stojí v prostoru mezi levým a středním kruhem
- žlutý hráč je mezi pravým a středním kruhem

 


Cvičení 3

- herním prostorem cvičení je čtverec 12x12 metrů
- uvnitř herního prostoru jsou pomocí met vyznačeny tři kruhy
- kruhy mají různý průměr:
(a) největší kruh má průměr 6 metrů
(b) prostřední kruh má průměr 4 metry 
(c) nejmenší kruh má průměr 2 metry
- největší kruh je v levé dolní části
- prostřední kruh je v pravé horní části
- nejmenší kruh je v pravé dolní části
- modrý hráč stojí v prostoru mezi trojicí kruhů
- žlutý hráč je na vnějším obvodu největšího kruhu

 


Cvičení 4

- herním prostorem cvičení je čtverec 10x1O metrů
- uvnitř herního prostoru jsou pomocí met vyznačeny tři kruhy
- kruhy mají stejný průměr 2 metry
- v horní části jsou umístěny dva kruhy, jeden vlevo, druhý vpravo
- třetí kruh je umístěn dole, v ose herního postoru
- v prostoru mezi kruhy je postaven rovnostranný trojúhelník
- modrý hráč stojí ve středovém trojúhelníku
- žlutý hráč je na spojnici dvojice kruhů
- modrý hráč nemusí pouze zabránit chycení
- ale hru může ukončit aktivním proběhnutím trojúhelníku 

 


Cvičení 5

- herním prostorem cvičení je čtverec 10x1O metrů
- uvnitř herního prostoru je umístěn kruhu o průměru 8 metrů
- v horní a dolní části kruhu jsou umístěny dvě průchozí branky
- branka má rozměr 2 metry
- uvnitř velkého kruhu jsou umístěny dva malé kruhy
- malé kruhy mají průměr 2 metry a mají mezi sebou rozestup dva metry
- jsou umístěny metr od velkého kruhu
- modrý hráč stojí v dolní průchozí brance
- žlutý hráč je ve středu velkého kruhu

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zbětšit/zmenšit)
(b) změnit velikost kruhů (zvětšit/zmenšit)
(c) délku intervalu zatížení (zkrátit/prodloužit)
- hráči cvičení mohou provádět s míčem u nohy
 

Pomůcky:

- 24 met (kloboučky, kužely)
- 3 kužely
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE