KRUHOVÝ TRÉNINK  Další soubor šesti cvičení určených pro tři hráče do pole je třetím dílem seriálu s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem. Prozatím vyšel první a druhý díl, oba dva díly je možné využít v hale nebo na hřišti v průběhu zimního přípravného období.
 
Cílem cvičení je rozvoj dovednosti vedení míče a přihrávání, z kondiční složky pak obratnost, koordinace, síla a rychlostní vytrvalost. Článek obsahuje ve video ukázce 6 různých variant cvičení
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem každé z šesti variant cvičení, které je vhodné zařadit jako stanoviště herně-kondičního kruhového tréninku je rozvíjet koordinaci a obratnost při vedení míče, po kterém následuje přihrávka nebo naražení a pohyb hráče bez míče. Hráč při pohybu bez míče mění často směr běhu na malém prostoru.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 18x6 metry
- v herním prostoru jsou vyznačeny dva rovnostranné trojúhelníky
- délka strany trojúhelníku je 5 metrů
- oba dva trojúhelníky jsou proti sobě natočeny jedním vrcholem
- vzdálenost mezi trojúhelníky je 8 metrů
- cvičení je určeno pro 3 hráče:
(a) hráč (A) stojí u dolního vrcholu jednoho trojúhelníku
(b) hráč (B) stojí u horního vrcholu druhého trojúhelníku
(c) hráč (X) stoji na spojnici trojúhelníků   
- hráč (X) má míč
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (X) vede míč na levou zapichovací tyč
- míč vede tak, aby měl tyč po levé ruce
- poté hráč (X) přihrává na hráče (A)
- po přihrávce běží hráč (X) okolo hráče (A)
- a následně k třetímu volnému vrcholu trojúhelníku
- za tento kužel dostává hráč (X) přihrávku od hráče (A)
- hráč (X) míč přijme a vede ho směrem na druhou zapichovací tyč
- cvičení se opakuje na druhé straně  
- dalších pět variant cvičení je k dispozici na YouTube kanálu
 
Model zatížení:
 
- interval zatížení = 20(30,45) vteřin 
- interval odpočinku = 40(60,90) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:2 
- počet opakování na stanovišti = 3x (každý hráč, celkem tedy 9x) 
 
Varianty:
 
- je možné upravit vzdálenost mezi trojúhelníky 
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- je možné upravit velikost trojúhelníků
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 2x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE