Předchozí týdny na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com patřily seriál cvičení s názvem Koordinační abeceda, naposledy ve tvaru realtivně nenáročného P a delšího písmene R.
 
Článek s názvem Koordinační abeceda S opětovně doplňuje seriál koordinačně-obratnostních cvičení. Cvičení, které v seriálu cvičení patří k jednodušším a kratším co se týká délky běhu. Zvládnou ho všechny věkové kategorie, cvičení je vhodné i pro individuální trénink nebo trénink malých skupin.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních schopností hráčů. Při běhu, který opisuje pododbu velkého písmene S, po hráčích požadujeme běh maximální intenzitou a rychlé změny směru. Toto cvičení obsahuje jeden delší diagonální běžecký úsek a pouhé dvě významné změny směru.     
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je obdélník 
- rozměnry obdélníku jsou 8 x 16 metrů
- obdélník je rozdělen na 8 čtverců 4x4 metry
- čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- místem startu je levý dolní roh obdélníku
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení je účastní vždy jeden hráč
- cílem je proběhnout předem stanovenou trasu
- v podobě velkého písmene "S"
- hráč vystartuje a běží k první tyči v prostřední řadě
- obíhá tyč po levé ruce a pokračuje k druhé tyči v pravé řadě
- tyč obíhá opět po levé ruce a diagonálně běží k čtvrté tyči v levé řadě
- hráč tyč obíhá po pravé ruce a pokračuje k poslední tyči v prostřední řadě
- pak pokračuje k páté tyči v pravé řadě
- která je zároveň cílovým místem
- celkově uběhnutá vzdálenost je cca 28 metrů 
- celkem má cvičení 4 změn směru a z toho dvě jsou z pohledu náročnosti významné
- v průběhu cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- je možné zvětši/zmenšit rozestupy mezi tyčemi
- hráči startují s neobvyklé pozice (leh, sez, klečení na kolenou, ...)
- v případě provádění UMT je třeba zapichovací tyče nahradit velkými kužely
- cvičení je možné provádět s míčem
 
Pomůcky:
 
- 15x zapichovací tyče (případně velké panáky)
- případě rozlišovací trika