3D ANIMACE  Poslední díl seriálu Rychlostně-koordinační motýlek navazuje na třetí část seriálu a svou organizací připomíná cvičení Trojúhelník s míčem u nohy (3.část)
 
Cvičení u hráčů rozvíjí rychlostní, koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, to vše s důrazem na schopnost rychle měnit směr běhu, podobně jako v cvičení Koordinační abeceda J, kde není tolik změn směru běhu.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky hráčského výkonu. Kondiční složka je rozvíjena pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, s častými změnami směru běhu. Hráč od středové mety obíhá všechny čtyři vrcholy čtverce.     
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostoem je čtverec
- strana čtverce má délku 5 metrů
- v rozích čtverce jsou postaveny mety
- v těžišti čtverce je postavena pátá meta
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč před startem stojí uprostřed jedné ze stran čtverce 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč vybíhá ke středovému kuželu, který obíhá po své pravé ruce
- poté pokračuje šikmo k pravému dolnímu rohu
- obíhá ho po pravé ruce
- běží ke středovému kuželu, který obíhá po pravé ruce
- pak běží šikmo k pravému hornímu rohu
- metu obíhá po pravé ruce a vrací se ke středovému kuželu
- po oběhnutí hráč šikmo běží k levému hornímu rohu
- levý horní roh obíhá po pravé ruce
- po oběhnutí mety hráč sprintuje ke středovému kuželu
- středový kužel hráč obíhá po pravé ruce 
- pak hráč pokračuje k levému dolnímu kuželu, který obíhá po pravé ruce
- vzápětí se hráč vrací ke střeovému kuželu
- nakonec hráč již míří k místu, kde startoval, kde cvičení končí    
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem (video ukázka)
- hráči cvičení provádí ve dvojici
- je možné upravit velikost herního cvičení:
(a) zvětšit (důraz na rychlostní složku)
(b) změnšit (důraz na koordinaci a obratnost)
- hráči cvičení provádí protisměrně (na druhou stranu)  
 
Pomůcky:
 
- 5x mety (kužely, zapichovací tyče)
- 1x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 
Seriál: Načasování a pohyb na jeden dotek (5 cvičení)