Schopnosti rychle se rozhodnout a následně v rychlosti ovládat míč jsme se věnovali v tréninkových cvičení Vyražení, obratnost a ovládání míče nebo Vyražení a sprint po přihrávkách v trojúhelníku, které v sobě kombinuje schopnost hráčů rozhodnout se ve správný okamžik a vyrazit po přihrávce na krátkou vzdálenost.  

Kondiční cvičení, kombinující rychlost, koordinaci a schopnost rychle se rozhodovat, jsme na www.trenink.com pojmenovali Startovní rychlost ve čtverci s míčem. Podle míry zapojení pomalejšího hráče bez míče akcentujeme buď rychlostní složku nebo složku herní, soubojovou. 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostě-koordinačního cvičení je naučit hráče vyrazit bez míče, změnit směr běhu okolo vrcholů středového čtverce a po koordinačně náročném intenzivním běhu převzít na místě stojící míč a maximální možnou rychlostí vedení míče ho provést kolem koncové zapichovací tyče. Hráč, který je v souboji pomalejší hráče s míčem k cílové metě stínuje.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 5x15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met (zelené)
- ve středu kratších stran obdélníku jsou zapichovací tyče
- ve středu herního prostoru je vyznačen středový čtverec
- rozměry středového čtverce jsou 5x5 metrů
- levá strana čtverce je vyznačena pomocí žlutých met
- pravá strana čtverce je vyznačena pomocí červených met
- ve středu červené i žluté strany je míč
- cvičení je určeno minimálně pro 6 hráčů
- hráči jsou rozdělení na dvě trojice (A-C) a (X-Z):
(a) hráči (A-C) stoji ve středu dolní strany středového čtverce
(b) hráči (X-Z) stoji ve středu horní strany středového čtverce 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje pokynem trenér (T)
- trenér určí barvu kuželů, která se bude nejdříve obíhat (žlutá)
- hráč (A) vyráží k levému dolnímu žlutému kuželu a obíhá ho po levé ruce
- hráč (X) vyráží k levému hornímu žlutému kuželu a obíhá ho po jeho pravé ruce
- hráči cvičení provádí zrcadlově
- hráč (A) oběhne kužel a sprintem běží k míči na pravé straně středového čtverce  
- hráč (X) také oběhne kužel a sprintuje k míči na pravé straně středového čtverce
- hráč (A) převezme stojící míč a vede ho k horní polovině pravé kratší strany
- hráč (X) hráče (A) stínuje a běží k pravé zapichovací tyči
- po skončení akce se hráči vrací do své výchozí pozice   

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost středového čtverce změnit na obdélník
- hráči cvičení startují z předem určené pozice (sed, leh, ...)
- bránící hráč se ve finální fázi cvičení pokouší o konstruktivní odebrání míče
- cvičení je možné použití v individuálním tréninku pro dva hráče (interval odpočinku!)
- maximální počet hráčů je 16 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 8x meta (3 barvy)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE