VYTRVALOST  Přestože se letní přípravné období pomalu blíží ke svému konci, tak se na www.trenink.com stále pokoušíme přinášet inspiraci v kondičních cvičeních, které lze ve většině případů provádět s míčem. V posledních týdnech jsme uveřejnili třetí část kondičního cvičení Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem nebo cvičení z mládežnické akademie FC Liverpool s názvem Technika a kondice s míčem.
 
První díl kondičního seriálu Kondiční šnek s míčem podporuje rozvoj kondice pomocí intenzivního vedení míče se změnami směru a běhu bez míče. Rozvoj rychlostní vytrvalosti títmo cvičením zvládnou jak žáci a dorostenci, tak samozřejmě dospělí.   
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-vytrvalostního cvičení je rozvoj a udržení herní kondice za střídání vedení míče a intenzivního běhu bez míče na malém prostoru, s častými změnami směru běhu. Běh bez míče a vedení míče je proloženo opakovaným naražením míče se spoluhráčem. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní prostor má rozměry 16x16 metrů
- uvnitř tohoto prosotru je vyznačen čtverec 11x11 metrů
- uprostřed pak nejmenší čtverec 6x6 metrů
- rohy čtverců jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno minimálně pro dva hráče
- jeden hráč se aktivně účastní cvičení
- druhý hráč plnlí roli nahrávače
- na začátku cvičení oba dva hráči stojí v levém dolním rohu
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- intenzivně vede míč k pravému dolnímu rohu
- poté pokračuje k pravému hornímu rohu
- následuje vedení mčíe k levému hormímu rohu
- odkud hráč přihrává na spoluhráče
- po přihrávce běží bez míče k levému dolnímu rohu středního čtverce
- následně celý střední čtvreec z vnější strany obíhá
- po oběhnutí levého horního rohu čtverce dostává přihrávku od spoluhráče
- poté s míčem u nohy vede míč okolo nejmenšího čtverce
- po oběhnutí nejmenšího čtverce přihrává spoluhráčovi
- a běží za přihrávkou
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- hráči míč vedou pouze kolem středního čtverce (videoukázka)
- hráči cvičení provádí v opačném směru
- hráči vedou míč "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- cvičení může být určeno až pro pět hráčů
 
Pomůcky:
 
- 12x meta (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Herní vytrvalost podpořená přihrávkami (2.část)