Rozvoji krátkodobé a rychlostní vytrvalosti s míčem jsme se na www.trenink.com věnovali ve druhé části cvičení Opakovaný vytrvalostní tandem se zakončením nebo Rychlostně-vytrvalostní žebřík s míčem, ve kterém jsme se zaměřili na vedení míče při zatížení, obratnost při práci s míčem, koordinaci během pohybu bez míče a schopnost provádět herní činnosti maximální dosažitelnou intenzitou.

Cvičení s názvem Rychlostní vytrvalost ve dvou trojúhelnících v sobě kombinuje herní činnosti v podobě přihrávek a vedení míče a kondiční složka v podobě koordinačně náročného běhu se změnami směru běhu mezi zapichovacími tyčemi.  

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj herní rychlostní vytrvalosti herní formou, kdy po dlouhé přízemní přihrávce následuje sprint s během mezi zapichovacími tyčemi, kdy hráči rozvíjí koordinační a obratnostní schopnosti. Vzhledem k tomu, že cvičení probíhá na malém prostoru, tak hráči musí načasovat své přihrávky a běh mezi vrcholy trojúhelníků.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 25x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na svislé ose čtverce jsou postaveny dva kužely
- sedm metrů od horní i dolní strany herního prostoru
- rohy herního prostoru a vzdálenější středový kužel tvoři pomyslný trojúhelník
- trojúhelníky se vzájemně protínají
- ve středu stran trojúhelníků směřujících do středu jsou dvě zapichovací tyče
- rozestup dvojice tyčí jsou tři metry
- celkem jsou v prostoru 4 dvojice zapichovacích tyčí 
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě čtveřice (A-D) a (K-N)
- hráči jsou rozestavení na vrcholech obou trojúhelníků:
(a) v pravém dolním vrcholu trojúhelníku stojí hráči (A) a (D)
(b) u horního vrcholu dolního trojúhelníku stojí hráč (B)
(c) v levém dolním vrcholu trojúhelníku stojí hráč (C) 
(d) v levém horním vrcholu trojúhelníku stojí hráči (K) a (N)
(e) u dolního vrcholu horního trojúhelníku stojí hráč (L)
(f) v pravém horním vrcholu trojúhelníku stojí hráč (M)
- hráči (A) a (K) mají u nohy míč 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči (A) a (K)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed 
- obíhá levou tyč po své pravé ruce a probíhá mezi dvojicí tyčí
- poté obíhá pravou tyč po své levé ruce
- a sprintuje k vrcholu, u kterého stál hráč (B)
- hráč (B) míč přijme a dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C) 
- po přihrávce hráč (B) vyráží vpřed 
- obíhá levou tyč po své pravé ruce a probíhá mezi dvojicí tyčí
- poté obíhá pravou tyč po své levé ruce
- a běží k vrcholu, u kterého stál hráč (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho do poloviny dolní strany čtverce
- v polovině strany hráč (C) přihrává na hráče (D)
- po přihrávce hráč (C) vysprintuje na pozici hráče (D)
- další kolo cvičení zahajuje hráč (D)
- obdobně cvičení probíhá ve čtveřici (K-N)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit rozestup zapichovacích tyčí
- hráči míč přihrávají a vedou míč "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět ve směru chodu hodinových ručiček
- dlouhé přihrávky hráči zahrávají vzduchem
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 


Pomůcky:

- 6x kužel (meta, klobouček)
- 2x míč
- 8x zapichovací tyč (tréninkové figuríny)
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE