SERIÁL  Čtyřdílný rychlostně-kondiční seriál s názvem Rychlostně-koordinační motýlek u hráčů rozvíjí jak rychlostní, tak především koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, s důrazem na schopnost rychle měnit směr běhu na malém prostoru.
 
U jednotlivých variant cvičení můžeme zařadit míč, hráči pak v cvičení rozvíjí i vedení a ovládání míče, tak jako v seriálu cvičení Práce s míčem v trojúhelníku, kde byl navíc důležitý i výběr místa.
 
Rychlostně-koordinační motýlek (1.část)
V první části seriálu je cílem rozvoj rychlostní a koordinační složky individuálního herního výkonu prostřednictvím krátkých běžeckých úseků na malém prostoru s častými změnami směru.    
 
 
Rychlostně-koordinační motýlek (2.část)
Druhá varianta cvičení u hráčů rozvíjí rychlostní, koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, to vše s důrazem na schopnost rychle měnit směr běhu.
 
 
Rychlostně-koordinační motýlek (3.část)
Ve třetí části seriálu je cílem opět rozvoj rychlostní a koordinační složky individuálního herního výkonu. Kondiční složky jsou v cvičení rozvíjeny pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, to vše doplněno o časté změny směru a jednoho dlouhého diagonálního běhu.
 
 
Rychlostně-koordinační motýlek (4.část) 
Cílem čtvrtého dílu rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky hráčského výkonu. Kondiční složka je rozvíjena pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, s častými změnami směru běhu. Hráč od středové mety obíhá všechny čtyři vrcholy čtverce.
 
 
 TIP REDAKCE 
Pohyb po přihrávce v šestiúhelníku (4.část)