Rychlostně-kondiční cvičení, které jsou zaměřené na rozvoj, podnícení, případně obnovu rychlostních schopností hráčů by se měly objevit v každém týdenním mikrocyklu, bez ohledu, zda se jedná o přípravné nebo soutěžní období. Cvičení mohou, ale bezpodmínečně nemusí probíhat s míčem a je možné zařadit je do skupinového nebo týmového tréninku, případně jako jedno ze stanovišť kruhového tréninku

Ve většině cvičení jsme se vedle rychlosti lokomoce zaměřili také na rozvoj rychlosti reakce a schopnosti reagovat na proměnlivé podmínky. Cvičení jsou určena pro týmy mládeže i pro dospělé, například jako součást letního přípravného období.

 


Tipy na cvičení za jaro 2019:

 

 

 

► Rychlá práce s míčem pod tlakem soupeře

Cílem herního cvičení je naučit hráče při vedení míče a přihrávání vyrovnat se s tím, že jsou pod tlakem bránícího hráče a že tyto herní činnosti zvládnou i pod časovým a prostorovým tlakem. Intenzita bránících hráčů lze v závislosti na věku a dovednostech hráčů měnit.

Cílem cvičení je naučit hráče vést míč a ve správný okamžik přihrát i v situaci, kdy je pod tlakem soupeře, který hráče s míčem presuje.


► Rychlostně-koordinační motýlek (5.část)

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky herního výkonu. Kondiční složka je rozvíjena pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, s častými změnami směru běhu. V případě, že cvičení probíhá s míčem, tak navíc rozvíjíme dovednost práce s míčem, jeho ovládání a vedení.   

Během cvičení klademe důraz na schopnost rychle měnit směr běhu, podobně jako v cvičení Koordinační abeceda E, kde není tolik změn směru běhu.

 

 

► Přesně přihraj a vyraž do slalomu

Cílem rychlostně-kondičního je předřadit před nácvik vyražení, rychlosti lokomoce, změn směru běhu na malém prostoru a orientace v prostoru, nácvik dlouhé přízemní přihrávky na spoluhráče a vyražení za ním. Během cvičení hráči rozvíjí obratnost, koordinaci a schopnost optimálně proběhnout stanovenou trasu. Po proběhnutí hráči musí přijmout míč, s důrazem na na první dotek.    

Cvičení je zaměřené na rozvoj rychlostních schopností, ale před a za kondiční složku cvičení je vložena herní složka, kdy hráči musí před sprintem přesně přihrát a po cvičení zpracovat přihrávku a vést ho na místo zahájení cvičení.

 

 

► Vyražení a rychlost ve čtverci s míčem

Cílem rychlostně kondičního cvičení je rozvoj rychlostních schopností hráčů, jako vyražení startovní rychlost a obratnost, které jsou kombinovány s přijmutím, jeho ovládáním, přihrávkami a intenzivním vedením, včetně změn směru běhu. Po hráčích požadujeme dobrou orientaci v prostoru při pohybu bez míče, při přijímání míče i obhazování met.

Cvičení v sobě kombinuje jak rozvoj kondice v podobě startovní rychlosti, tak dovednosti hráčů rychle pracovat s míčem, včetně přijmutí míče, nácviku prvního kontaktu s míčem, tak následné intenzivní vedení míče.

 


Tipy na cvičení zaměřené na startovní rychlost:

 

 TIP REDAKCE