Pátá část seriálu s názvem Rychlostně-koordinační motýlek navazuje na předchozí čtvrtou část seriálu a svou organizací připomíná třetí část cvičení Trojúhelník s míčem u nohy, které je určeno pro individuální trénink. 
 
Cvičení u hráčů rozvíjí rychlostní, koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, v případě většího počtu opakování rozvíjíme i rychlostní vytrvalost. Během cvičení klademe důraz na schopnost rychle měnit směr běhu, podobně jako v cvičení Koordinační abeceda E, kde není tolik změn směru běhu.


Tipy na cvičení zaměřené na rozvoj rychlosti a obratnosti:

 

Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky herního výkonu. Kondiční složka je rozvíjena pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, s častými změnami směru běhu. V případě, že cvičení probíhá s míčem, tak navíc rozvíjíme dovednost práce s míčem, jeho ovládání a vedení.       

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 5 metrů
- v rozích čtverce jsou postaveny zapichovací tyče
- v těžišti čtverce je postavena pátá zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro jednoho hráče, který aktivně provádí cvičení
- hráč před startem stojí uprostřed dolní strany prostoru cvičení 

 

 

Popis kondičního cvičení:
 
- hráč cvičení zahajuje vyražením k levé dolní zapichovací tyči 
- obíhá levou dolní zapichovací tyč po své pravé ruce
- poté sprintuje po diagonále k pravé horní zapichovací tyči 
- pravou horní zapichovací tyč obíhá po své pravé ruce
- pokračuje vyražením k středové zapichovací tyči
- středovou tyč hráč obíhá po pravé ruce
- a následuje sprint k levé horní tyči
- levou horní tyč hráč obíhá po pravé ruce a běží po úhlopříčce k pravé dolní tyči
- naposledy obíhá pravou dolní tyč po pravé ruce   
- nakonec hráč již míří sprintem k místu, kde startoval, kde cvičení končí    
 
 

 

Tipy na související cvičení:

 


Varianty:
 
 - je možné upravit velikost herního cvičení:
(a) zvětšit (důraz na rychlostní a rychlostně vytrvalostní složku)
(b) zmenšit (důraz na koordinaci a obratnost)
- hráči cvičení provádí s míčem 
- hráči cvičení provádí ve dvojici, paralelně zrcadlově převráceně
- hráči cvičení provádí protisměrně (na druhou stranu)  
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
 

 

Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyče (případně tréninkové figuríny)
- 1x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE