Vhodným cvičením pro úvodní část tréninku, který je zaměřen a zlepšování vedení a ovládání míče, je například týmové průpravné cvičení s názvem Týmové vedení a naražení míče na třetího.
 
Herní cvičení Vedení míče pod tlakem 5:3 si klade za cíl rozvíjet u hráčů vedení a s tím spojené ovládání míče, kterému předchází přijmutí přihrávky od spoluhráče a schopnost vyrovnat se s tlakem, který na hráče vytváří napadající hráči. Od hráčů se předpoládá anticipace pohybu bránících hráčů. 
 
Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších žáků.
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je zlepšit u hráčů dovednost vedení míče, jeho kontrolu a následnou přesnou, adresnou přihrávku po předchozím vedení a to pod tlakem bránících, napadajících hráčů. Důležitým předpokladem úspěšného a efektivního vedení míče je pro útočící hráči správné a technicky dobře provedené přijmutí míče.
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- o velikosti strany 24 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí 4 kuželů
- herní prostor je rozdělen na čtyři stejné velké čtverce 6x6 metrů
- čtverec uprostřed se vyznačí pomocí 9 met
- cvičení je určeno pro:
(a) 5 útočících hráčů
(b) 3 bránící hráče
(c) 3 hráče na obvodu herního prostoru
- jeden z útočících hráčů má míč
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení je zahájeno jednou volnou přihrávkou útočících hráčů
- po zahrání volné přihrávky bránící hráči napadají tým s míčem
- cílem bránících hráčů je konstruktivně odebrat míč a přihrát hráčům na obvodu
- útočící hráči mají za úkol přejít s míčem z jednoho čtverce do druhého
- cvičení končí v případě, že se bránícícm hráčům podaří 5 konstruktivně odebrat míč
- následně se vymění pozice bránících hráčů a hráčů na obvodu  
 
Varianty:
 
- cvičení může probíhat bez hráčů na obvodu:
(a) přihrávky po získání míče obránci směřuji mimo herní prostor
(b) obránci získaný míč vyvedou mimo herní  prostor
 
Pomůcky:
 
- 4x kužely (zelené)
- 9x mety (červené)
- 5x míč
- rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE