3D ANIMACE  Tréninku postupného útoku jsme se na portálu fotbalových trenérů www.trenink.com věnovali v článcích Mezihra s průnikovou mezi obránce  nebo Postupný útok s napadáním, kde bylo cílem zafixovat návyky při zakládání postupného útoku, s důrazem na rychlou práci s míčem.
 
Dnešní cvičení s názvem Postupný útok ve čtverci 4:4 je zaměřen na nácvik postupného útoku středem pole s využitím hráčů, kteří jsou pozici statických narážečů a vytváří tak početní výhodu útočícího týmu. 
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je naučit a rozvíjet u týmu držícího míč schopnost založit a zakončit postupný útok středem hrací plochy v poměru útočících a bránících hráčů 4:4 s využitím neutrálních hráčů, kteří jsou k dispozici v rozích herního prostoru. 
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- prostor je zúžen na prostor prodlouženého pokutového území
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 12 hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře 
- brankář chytá v brance 
- hráči do pole jsou rozdělení do tří týmů po čtyřech hráčích:
(a) 4 útočící hráči
(b) 4 bránící/napadající hráči
(c) 4 neutrální hráči
- útočící a bránící tým se pohybuje uvnitř herního prostoru
- od poloviny hrací plochy po úroveň pokutového území
- v rozích herního prostoru stojí neutrální hráči/narážeči
- v prostoru středovéh kruhu stojí jeden z útočících hráčů
- k dispozici má dostatek míčů      
 
 
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahakuje rozehrávající hráč útočícího týmu ze středového kruhu
- v prostoru středového kruhu nesmí být atakován
- přihrává na jednoho ze svých spoluhráčů uvnitř herního prostoru 
- útočící hráči mají za úkol přízemní kombinací si připravit takovou pozici
- aby postupný útok zakončili vstřelením branky
- pro vytvoření početní výhody během postupného útoku využívají neutrální hráče
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- útočící hráči mají pět pokusů pro úspěšné zakončení postupného útoku
- poté se role útočícího, bránícího a neutrálního týmu mění 
 
Varianty:
 
- rozehrávající hráč může zahájit akci přihrávkou na neutrálního hráče
- hráči majá počet dotků omezený na (2,3)
- přihrávky musí hrát hráči pouze po zemi
- hráču uvnitř herního prostoru nemusív kombinaci využit neutrální hráče
- útočící tým máčasový limit na zakončení postupného útoku 
 
Pomůcky:
 
- 1x velká branka
- 10x míč
- 8x mety (kloboučky)
- rozlišovací trika (3 barvy)
 
TIP REDAKCE