Tréninkovým průpravným hrám, ve kterých je cílem podporovat hráče v nácviku držení míče, kombinace a výběru místa před zapojením se do ní, tak aby se hráči vyhnuli situacím, kdy nemají prostor ani čas konstruktivně odehrát míč, jsme se věnovali v článcích Hra 5:5 na 4 branky na 4 stranách, hře kondičního charakteru a snahou pracovat na schopnostech měnit těžiště hry nebo Krátké přihrávky s napadáním, ve které se napadající hráči snaží o konstruktivní odebrání míče.

Průpravná hra s názvem Poziční hra 6:6+6 v trojúhelníku díky své netradiční organizaci v podobě trojúhelníkového herního prostoru dává lepší možnosti jak do hry zapojit pasivně zapojené neutrální hráče na obvodu hrací plochy. Hra je určena pro 18 hráčů a díky svému počtu je vhodná pro přípravné období, kdy trenéři obvykle pracují s větším počtem hráčů.   

Hra je určena pro věkové kategorie starších žáků a dorostenců, při menším počtu hráčů je možné hru redukovat na počet 3:3+3. V závislosti na velikosti herního herního prostoru může hra probíhat ve větší intenzitě a získá na důraz kondiční složka výkonu


Tipy na průpravné hry s neutrálními nahrávači:


Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je nácvik kombinace, držení míče pod svou kontrolou, změny těžiště hry a otvírání prostorů pro vedení kombinace týmem, který je v držení míče a je v početně výhodné pozici, protože pro kombinaci může využit neutrální hráče. Pode zvolené varianty hry je cílem buď snaha o držení míče bez toho aby se hráči dostávali do presinkových situací, kdy by mohli přijít o míč, zakončení situace - kdy je tým v držení míče - přenesením hry v podobě zakončení do jedné z malých branek nebo si připravit takovou situaci, aby mohla být zahraná průniková přihrávka středem hrací plochy.     

Tým, který není v držení míče má za úkol vytvářet na hráče s míčem tlak a dostávat se do presinkových situací, které mohou vyústit v zisk míče.

 


Organizace průpravné hry:

- herním prostorem hry je rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 30-50 metrů
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí kuželů 
- ve středu každé strany je umístěna meta vyznačující herní prostor
- hra je určena pro 18 hráčů
- hráči jsou rozdělení na tři stejně početné, šestičlenné týmy:
(a) 6 hráčů (červený tým)
(b) 6 hráčů (modrý tým)
(c) 6 hráčů (žlutý tým)  
- hráči červeného a modrého týmu se libovolně pohybují uvnitř herního prostoru
- hráči žlutého týmu jsou rozestavení po obvodu, vždy po 2 na každé straně  
- hráči na obvodu plní roli neutrálních hráčů, smí hrát pouze prvním dotekem 


Popis varianty "A" průpravné hry:

- jeden z hráč červeného týmu má míč
- cílem hráčů červeného týmu je udržet míč pomocí kombinace pod svou kontrolou:
(a) 10-20 přihrávek
(b) 15-30 vteřin
- modrý bránící tým vytváří presinkové situace a pokouší se o:
(a) přerušení kombinace
(b) konstruktivní zisk míče
- při zisku míče od hráčů modrého týmu je je jich úkolem:
(a) pokračovat ve vlastní kombinaci a držení míče
(b) zašlápnutí míče na libovolné obvodové straně herního prostoru
- tým, který přišel o míč má při druhé variantě šanci na represink 

 

 

Popis varianty "B" průpravné hry:

- na vrcholech trojúhelníku jsou postaveny malé přenosné branky
- branky jsou obrácené směrem do středu herního prostoru
- jeden z hráč červeného týmu má míč
- cílem hráčů červeného týmu je zakončit kombinaci vstřelením branky do malé přenosné branky:
- zakončení do malé přenosné branky je možné po:
(a) 8 přihrávkách
(b) 10-15 vteřinách držení míče
- modrý bránící tým vytváří presinkové situace a pokouší se o:
(a) přerušení kombinace
(b) konstruktivní zisk míče
- při zisku míče od hráčů modrého týmu je je jich úkolem:
(a) pokračovat ve vlastní kombinaci a držení míče
(b) přihrávku mimo herní prostor na nabíhajícího spoluhráče, strana trojúhelníku je ofsajdovou hranou
- tým, který přišel o míč má při druhé variantě šanci na represink 

 


Popis varianty "C" průpravné hry:

- v těžišti herního prostoru je postaven malý středový trojúhelník
- trojúhelník je vyznačen pomocí met
- délka strany středového trojúhelníku je 4 metry  
- jeden z hráč červeného týmu má míč
- cílem hráčů červeného týmu je v časovém intervalu zahrát co nejvíce průnikových přihrávek
- průnikové přihrávky musí projít skrz středový trojúhelník a míč musí přijmout spoluhráč
- průnikovou přihrávku je možné zahrát:
(a) kdykoliv, bez omezení
(b) po 5 přihrávkách
(c) n10 vteřinách držení míče
- modrý bránící tým vytváří presinkové situace a pokouší se o:
(a) přerušení kombinace
(b) konstruktivní zisk míče
- při zisku míče od hráčů modrého týmu je je jich úkolem:
(a) pokračovat ve vlastní kombinaci a zahrávání průnikových přihrávek
(b) zašlápnutí míče ve středovém trojúhelníku nebo na obvodu herního prostoru
- tým, který přišel o míč má při druhé variantě šanci na represink 

 

 

Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení (IZ) je 2-6 minut
- doporučený interval odpočinku (IO) je 1-2 minuty
- počet opakování intervalu zatížení je 3-6x 
- na obvodu hrací plochy je třeba mít připraveno dostatek náhradních míčů 
- možnosti umístění herního prostoru na hrací ploše

 


Tipy na průpravné hry s větším počtem hráčů:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru, nemusí se jednat o rovnostranný trojúhelník 
(c) počet hráčů na 3:3+3
- hráči mají omezený počet doteků (1,2,3)

 

Pomůcky:

- 10x míč
- 3x kužel
- 3x meta
- rozlišovací trika (3 barvy)
- 3x přenosná branka (varianta)
- 4x meta (varianta)

 

TIP REDAKCE