Trenér a editor Jiří Formánek  v minulých týdnech přišel s první částí seriálu na stránkách web magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com, kterou zaměřil na jednoduchou kombinaci spojenou se střelbou, která je organizována proudovou metodou.

Autor již dříve vydal celý seriál věnovaný tomuto tématu Proudová střelba a tři narážečky [1] [2] [3] [4] . Název dnešní druhé varianty cvičení nového seriálu je Proudová střelba v pomyslných trojúhelnících (1.část) naznačuje organizaci cvičení, cílem pak je zapojit co nejvíce hráčů v co nejkratším čase. A to kombinací v trojúhelníku před vlastním zakončením bez bránících hráčů, hráči mají za úkol sehrát kombinaci na jeden dotek, přihrávky správně načasovat a zakončující hráč musí být při střelbě efektivní.

Cvičení zvládnou, při upravených podmínkách, i hráči týmů mladší a starší přípravky. Trenéři ho obvykle zařazují do hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl průpravného cvičení:


Cílem průpravného cvičení je proudovou metodou zapojit co nejvíce hráčů v co nejkratším čase do jednoduché kombinace v trojúhelníku před vlastním zakončení bez bránících hráčů, hráči mají za úkol sehrát kombinaci na jeden dotek, přihrávky správně načasovat a zakončující hráč musí být při střelbě efektivní.

 

Proudová střelba v pomyslných trojuhelnícich

Organizace průpravného cvičení

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- prostor je zúžený po úroveň velkého vápna
- na kratších brankových stranách jsou postaveny branky
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře
(b) minimálně 8 hráčů do pole
(c) doporučený počet hráčů do pole je 12-14 hráčů
- brankáři chytají v brance
- hráči jsou rozestavení minimálně po dvou vedle branek
- obě dvě dvojice (trojice) v levé části hrací plochy mají míč
- do jednotlivé akce se vždy zapojuje trojice hráčů (A,B,C)

 

 

Popis průpravného cvičení

- akci zahajueje hráč (A)
- hráč (A) šikmo vpřed vede (1) míč
- hráč (C) vystartuje do strany a jde si pro míč míč
- hráč (A) dává příčnou přihrávku (2) na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotykem vrací (3) přihrávku na hráče (A)

- v tuto chvíli startuje vpřed hráč (B)

- hráč (A) dává šikmou přihrávku (4) na hráče (B)
- hráč (B) sráží míč prvním dotykem (5) na hráče (C)
- hráč (C):
(a) míč zpracuje, krátce vede (6) a akci zakončuje (7)
(b) míč zpracuje a akci rovnou zakončuje (7)
- hráči se v trojúhelníku A-B-C pohybují v protisměru chodu hodinových ručiček:
(a) A -> C
(b) B -> A
(c) C -> B
- další akci zahajuje hráč (D)

Varianty:

- hráč (C) zakončuje akci prvním dotykem
- hráč (A) míč nevede, ale první přihrávku dává dlouhou na hráče (C)
- hráč (C) míč nepracuje, ale míč dává hlavou nebo volejem zpět na (A)
- koncoví hráči akci zakončují:
(a) z prostoru před pokutovým územím
(b) zcela libovolně

Pomůcky:

- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 2x branky
- 12x míč

 

TIP REDAKCE