Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_skluz_pri_odehraniStředeční článek je od nového přispivatele na stránkách www.trenink.com, slovenského trenéra Petera Minárika, který již na těchto stránkách publikoval cvičení Rotačné cvičenie – prihrávka na tretieho

Autor cvičení pojmenoval dnešní příspěvek zcela výstižně: Prieniková prihrávka. Jedná se po první z dvojice článků jejichž obsahem jsou cvičení na nácvik vytvoření vorlného prosotru a průnikové přihrávky.

Cvičení je vhodné zařadit do průpravné části tréninku, cvičení zvládnou hráči žákovské kategorie.

Cieľ prípravného cvičenia:

Cieľom prípravného cvičenia je vytvorenie priestoru a prieniková prihrávka

minarik_prunikova_prihravka_1

Popis prípravného cvičenia :

- cvičenie je určené pre 4 hráčov
- méty sú dve línie brániacich hráčov
- hráč 1 prihráva (1) hráčovi 4
- hráči 2,3 sa súčasne odpútavajú od svojich obrancov ( méty )
- hráč 4 má na výber ktorému z hráčov 2,3 prihrá (2)
- hráč 4 uvoľňuje priestor medzi obrancami (méty)
- hráč 2 prihráva (3) na hráča 3 ktorý si nabieha za druhú líniu obrancov (méty)
- hráč 3 preberie a prevedie (4) loptu
- hráči 1,2,4 zaujmú postavenie pred a medzi obrancami
- hráč 3 prihráva (5) hráčovi 1
- hráči 2,4 sa súčasne odpútavajú od svojich obrancov ( méty )
- hráč 1 má na výber ktorému z hráčov 2,4 prihrá (6)
- hráč 1 uvoľňuje priestor medzi obrancami (méty)
- hráč 4 prihráva (7) na hráča 2 ktorý si nabieha za druhú líniu obrancov (méty)
- hráč 2 preberie a prevedie (8) loptu
- hráči 1,3,4 zaujmú postavenie pred a medzi obrancami

 

Pomôcky:

- 1x lopta
- 14x méta (kužeľy) miesto mét je vhodné použiť tréningové figuríny (ak sú k dispozícii)