"Často se u řady cvičení setkávám s tím, že všichni hráči během tréninkového procesu dělají všechno. Všichni přihrávají, všichni běhají, všichni zakončují. Nemyslím si, že vždy to je správné," říká autor dnešního článku na stránkách www.trenink.com.
 
Trenér Jiří Formánek, čtvrtým dílem seriálu navazuje na první, druhou a třetí část svého seriálu Proudové přihrávky s tandemem a naražením. Cílem cvičení je připravit hráče specifickou formou na větší zatížení v následném fotbalovém tréninku. Hráči kombinují přihrávky, pohyb bez míče, tandemové náběhy a jednoduchou kombinaci na jeden dotek.
 
Cvičení zvládnou hráči od věkové kategorie mladších žáků. Při rozdělení na dvě skupiny je možné využít jako součást předzápasového rozcvičení. Cvičení zařazujeme do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na zatížení v tréninku s důrazem na obvyklé herní činnosti jako je přihrávání, náběhy do volného prostoru, tandemové náběhy, navadení míče a také jednoduchou kombinaci. Důležitým znakem cvičení je skutečnost, že středoví hráči plní jinou roli než krajní hráči. Hráči se tak připravují na specifické činnosti, které často nastávají v průběhu utkání na pozicích na kterých nastupují.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry jsou 10x25 metrů
- cvičení je ideálně určeno pro šest hráčů do pole
- maximální počet hráčů pro toto cvičení je deset
- hráči jsou rozdělení na dvojice
- na jedné kratší straně herního prostoru stojí dvojice s míčem
- na druhé kratší straně herního prostoru dvojice bez míče
- uprostřed pole, vedle sebe, je poslední dvojice
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajují středoví hráči pohybem proti hráči s míčem
- hráč s míčem nahrává jednomu z dvojice hráčů ve středu
- druhý středový hráč se uvolňuje pro naražení
- první středový hráč, který dostává míč od rozehrávajícího, míč prvním dotykem sráží na druhého středového
- rozehrávající hráč po odehrání míče obíhá vnější stranou hráče, kterému nahrál míč
- druhý středový hráč opět prvním dotykem vrací na prvního středového hráče
- následuje další naražení na druhého středového hráče
- který následně dává přihrávku do tandemu na nabíhajícího hráče
- hráč v tandemu míč přijme a posílá na prvního hráče z druhé dvojice 
- hráč se řadí do jejich zastupu
- středoví hráči se otačí zpět do středu a opět jsou v náběhu proti hráči s míčem
- cvičení se následně opakuje z druhé strany
- po minutovém intervalu zatížení se mění role jednotlivých dvojic
 
Varianty:
 
- cvičení je zahájeno vždy autovým vhazovaním
- hráči si přihrávají a vedou míč "slabší" nohou
- zcela libovolně lze upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
 
Pomůcky:
 
- 1x míč (případně další)
- 2x rozlišovací trika (narážeči)
- 6x meta (kuželky, kloboučky)
 
TIP REDAKCE