Nácvik zakončení středem hrací plochy bylo v minulých měsících na stránkách www.trenink.com opomíjeno a proto ve čtvrtečním článku navazujeme na první díl seriálu zaměřeného na jednoduché cvičení s úvolněním zakončujícího hráče po kolmé přihrávce ze středu.
 
Hrou s podobnýn zaměřením  je průpravná Hra 6:6 + 6 nahrávačů s přenesením hry na 2 branky ve které bylo cílem prosadit se proti přehuštěné obraně soupeře ve středu hrací plochy a průpravné cvičení Tandem při zakončení středem, které bylo nácvikem tandemového nábehu středem hrací plochy.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit zakončujícího hráče přijmout přihrávku z hloubky pole, navést míč do středu hracího pole a následně "skrytou" přihrávkou najít hráče nabíhajícího z hloubky pole. Nabíhající hráč míč přijímá a akci zakončuje vstřelením branky. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je necelá polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- před pokutovým územím jsou postaveny vedle sebe dva kužely
- kužely jsou od sebe vzdáleny 6 metrů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 5-8 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- jeden z útočníků stojí uprostřed dvojice kuželů, blíže k brance
- zbytek hráčů do pole je rozdělen na dvě skupiny
- skupiny hráčů stojí přibližně 40 metrů od branky, vlevo a vpravo
- každý z těchto hráčů má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje útočník, který bokem okolo kuželu vybíhá zpoza dvojice kuželů
- rozehrávající hráč mu do tohoto prostoru dává kolmou přihrávku
- okamžitě po odehrání se kolmo rozbíhá směrem k brance
- útočník přijme kolmou přihrávku a navádí míč směrem ke středu
- následně skrytou přihrávkou hledá nabíhajícího hráče z hloubky pole 
- nabíhající hráč míč přijme, krátce ho navádíá a akci zakončuje
- zakončující hráč se posouvá do role útočníka
- cvičení se opakuje   
 
Varianty:
 
- hráče je možné rozdělit na přihrávající a zakončující
- je možné změnit postavení útočícího hráče k/od branky soupeře
- úvodní přihrávka je zahrávána z větší hloubky pole
- útočník s míčem obchází druhý kužel
- je možné změnit vzdálenost mezi kužely (4,8,10) metrů
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 2x mety (kužely, kloboučky)
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)