Krátké přihrávky, permanentní pohyb hráčů a charakteristický způsob držení míče. To je Tiki-Taka. V posledních letech se na klubové úrovni takto prezentovala FC Barcelona, na mezinárodní scéně pak zcela logicky národní tým Španělska, kde nastupovala řada hráčů tohoto klubu. 
 
Na stránkách portálu www.trenink.com jsme před prázdninami uveřejnili první a druhý díl cvičení s názvem Tiki-Taka v kruhu.
 
Cvičení je vhodné do úvodní čáti tréninkové jednotky, zvládnou ho hráči žákovské věkové kategorie, náročnost je možné měnit velikostí herního prostoru.
 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče kombinovat na malém prostoru, pomocí krátkých přihrávek, opakovaného naražení míče a za neustáleho pohybu všech hráčů, kteří jsou zapojeni do kombinace. Po hráčích požadujeme hru na jeden dotek, výběr místa, předvídavost, schopnost kombinovat v přehuštěném prostoru a týmové pojetí hry. Do jednotlivé kombinace je aktivně zapojena trojice hráčů.
 
 
 

 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je kruh 
- kruh má poloměr 9 metrů 
- na obvodu je rovnoměrně postaveno šest met
- cvičeni je určeno pro sedm hráčů do pole
- šest hráčů je rovnoměrně rozestaveno u met na obvodu
- jeden z hráčů stojí ve středu herního prostoru
- jeden hráč na obvodu má míč  
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem (A)
- přihrává na nejbližšího hráče vedle sebe (C) 
- okamžitě po odehrání míče vbíhá hráč (A) do kruhu, do volného prostoru
- krajní hráč na obvodu (C) prvním dotykem přihrává hráči ve středu (B)
- který je v pohybu proti hráči s míčem
- po odehrání míče běží hráč (C) proti hráči (B) do kruhu
- hráč (B) prvním dotykem naráží zpět na hráče (C)
- hráč (B) se po naražení se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává na rozehrávajícícho hráče (A)
- po naražení se hráč (C) uvolňuje do prostoru
- rozehrávající hráč (A) prvním dotykem dává dlouhou přihrávkou 
- hledá hráče na druhé straně obvodu (D) 
- po odehrání míče běží hráč (A) na pozici hráče (D) na obvodu
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení striktně probíhá pouze na jeden dotek
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE