STŘELBA  Jednoduchá kombinace ve středu hrací plochy je často prostředkem, který vede ke vstřelení branky, nácviku jsme se věnovali v cvičeních Střelba s oběhnutím nebo Střelba s trojitým naražením, kde hráči několikrát opakují naražení.
 
Seriál cvičení s názvem Střelba středem mimo osu rozšiřujeme o pátý díl, který je zahájen dlouhou přihrávkou ze středu pole na hrotového útočníka, který míč sklepává a nabíhá si po úrovni ofsajdového postavení do střelecké pozice. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hrotové útočníky zakončit akci, která předchází dlouhá přihrávka z hloubky pole a následná přízemní kombinace ve středu pole. Hrotový útočník si po sklepnutí míče na podhrotového hráče a následným výběrem místa připravuje dobré podmínky pro kvalitní zakončení. Cvičení je organizováno proudovou metodou.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 4-6 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráč stojí ve středovém kruhu
- rozehrávající hráč má míč
- na druhé straně, na brankové čáře stojí branka
- první podhrotový hráč stojí v prostoru mezi velkým vápnem a středovým kruhem
- druhý podhrotový hráč stojí na čáře středového kruhu, kde je branka
- na hraně pokutového území jsou postaveny dvě zapichovací tyče (kužely)
- tyče jsou zapíchnuty v místě, kde se protíná kruhová výseč a pokutové území
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč s míčem
- dává dlouhou přihrávku na hrotového útočníka
- po přihrávce se rozbíhá směrem k brance z jedné strany
- hrotový útočník míč sklepává na podhrotového hráče
- po sklepnutí se rozbíhá do opačné strany než rozehrávající hráč
- hleda si prostor pro přijmutí finální přihrávky
- podhrotový hráč míč na krátkou vzdálenost posouvá míč na rozehrávajícího 
- rozerávající hráč dává finální příčnou přihrávku na útočníka
- útočník míč přijme a akci zakončuje střelbou
- po zakončení se hráči posouvají:
(a) rozehrávající na místo narážeče
(b) narážeč na místo hrotového útočníka
(c) útočník do zástupu hráčů ve středovém kruhu 
- další akci zahajuje hráč ze středového kruhu 
 
Varianty:
 
- útočníci akci zakončují prvním dotykem
- rozehrávajcí hráč začíná akci krátkým vedením míče
- rozehrávající hráč si před dlouhou přihrávkou naráží s podhrotovým hráčem 
- útočník míč přijme a obchází jednu z tyčí
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
- 2x zapichovací tyče (případně velké kužely) 
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE