3x VIDEO VARIANTA  Pátý díl seriálu s názvem Sprint za míčem po přihrávce svou nenáročnou organizací navazuje na předchozí část. V cvičení se zaměřujeme na schopnost naražení míče dvojice hráčů na krátkou vzdálenost a schopnosti hráčů reagovat explozivním vyražením.  
 
Cvičení je vhodné pro úvod tréninku, podobně jako druhá část cvičení Přihrávka na třetího při přebíhání nebo také druhá část cvičení Z jedničky při rozcvičení, které bylo inspirováno tréninkovým procesem mládežnické akademie PSV Eindhoven.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče přijmout míč, narazit ho spoluhráči na jednom metru a přesně přihrát na další pozici. Následně hráč reaguje vyražením okamžitě poté, co míč přihraje. Po hráčích vyžadujeme maximální intenzitou provádění i navazujícího vyražení a běhu na krátkém úseku.
 
Sprint za míčem po přihrávce
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 15x20 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno 5 pozic:
(a) rozehrávající hráči (A+B) na delší straně, na pozici jsou dva hráči
(b) středoví hráči (C) a (X) taky na delší straně, ale na opačné
(c) pravý krajní hráč (D) a (Y) na kratší straně, v 1/3 vzdálenosti od středovéhoo hráče
(c) pravý krajní hráč (E) a (Z) na druhé kratší straně, v 1/3 vzdálenosti od středovéhoo hráče
- rozehrávající hráči mají míč
- pozice jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí/velkých kuželů 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) s míčem
- hráč (A) dává přihrávku na středového hráče (C)
- po přihrávce běži na pozici hráče (X)
- středový hráč (C) míč naráží před sebe na středového hráče (X) 
- hráč (X) vyráží a přihrává na hráče (D)
- po přihrávce běži na pozici krajního hráče hráče (Y)
- krajní hráč (D) míč přihrává před sebe na krajního hráče (Y) 
- hráč (Y) vyráží a přihrává na hráče (E)
- po přihrávce běži na pozici druhého krajního hráče hráče (Z)
- krajní hráč (E) míč přihrává před sebe na krajního hráče (Z)
- hráč (Z) vyráží a přihrává na rozehrávajícího hráče (A)
- po přihrávce běži na pozici rozehrávajícího hráče (A)
- v akci pokračuje hráč (B)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči míč po přijmutí krátce vedou - video varianta
- hráči na kterého nejde míč pozici obíhá z vnější strany a dostává míč do běhu - video varianta
  
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 2x míč
- 4x mety
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávka na třetího při přebíhání (1.část)