3x VIDEO VARIANTA  V cvičeních Dlouhá přihrávka před střelbou a Zakončení po dlouhém přenesení hry jsme se zaměřili na přenesení hry pomocí dlouhé křížné přihrávky před zakončením akce. 
 
Cvičení s názvem Přenesení hry dlouhou přihrávou hráče vede k nácviku přenesení hry dlouhou přihrávkou, po předchozí jednoduché, nenáročné kombinaci po zemi, mezi trojicí hráčů. Cvičení je určeno pro žákovské a dorostenecké týmy.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je připravit si jednoduchou přízemní přihrávkou prostor pro přenesení hry dlouhou přihrávkou vzduchem. V cvičení se zaměřujeme na jednodotekovou kombinaci a nácvik provedení a přesnosti dlouhé přihrávky. Hráči na opačné straně herního prostoru se soustředí na přijmutí a zpracování míče.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 15x30 metrů
- v herním prostoru je vyznačeno 6 pozic
- v rozích herního prostotu jsou pozice:
(a) na jedné kratší straně (A) a (C)
(b) na druhé kratší straně (X) a (Z)
- deset metrů před pozici (A) je na delší straně pozice (B)
- deset metrů před pozici (X) je na delší straně pozice (Y)
- cvičení je určeno pro 6 hráčů
- na každé pozici je jeden hráč
- hráč na pozici (A) má míč  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- po odehrání míče přebíhá hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává příčnou přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce běží hráč (B) na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a dává dlouhou, vysokou přihrávku na hráče (X)
- hráč (C) po dlouhé přihrávce běží na pozici (A)
- hráč (X) míč zpracuje
- hráč (X) přihrává na hráče (Y)
- hráč (X) se přesouvá na pozici (Y)
- hráč (Y) přihrává příčnou přihrávkou na hráče (Z)
- po odehrání míče jde hráč (Y) na pozici hráče (Z)
- hráč (Z) míč zpracuje a dává dlouhou, vysokou přihrávku na hráče na pozici (A)
- hráč (Z) po dlouhé přihrávce běží na pozici (X)
- cvičení se poté opakuje
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráč (B) míč přijme, otačí se s ním okolo mty - video varianta
- hráč (B) míč naráží zpět na hráče (A) a rozbíhá se proti hráče (C) - video varianta
- hráč (B) bez míče obíhá metu a dostává od hráče (A) míč do běhu - video varianta
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč (případně náhradní)
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE