3x VIDEO VARIANTA  Střelbě po předchozím přenesení hry jsme se věnovali v prvním a druhém díle cvičení Zakončení po dlouhém přenesení hry, ve kterém hráči zakončovali hlavou po předchozím centru.
 
První díl seriálu Dlouhá přihrávka před střelbou hru přenáší také pomocí dlouhé přihrávky vzduchem, ale zakončující hráč míč přijme a navádí ho do individuálního zakončení z prostoru hranice pokutového území.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče, po předchozí jednoduché kombinaci v podobě naražení, přenést hru na zakončujícího hráče. Hráč který zakončuje zpracuje míč, navádí ho směrem k brance a akci zakončuje po předchozím navedení do výhodné střelecké pozice. Hráči se postupně vystřídají na všech pozicích.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- cvičení je organizováno proudovou metodou
- cvičení je určeno pro:
(a) 10 hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře
- herním prostorem je pokutové území a průh 10 metrů před velkým vápnem
- na brankové čáře je postavena branka
- uvnitř herního prostoru je vyznačeno šest pozici:
(a) pozice (A) a (X) na brankové čáře, mezi malým a velkým vápnem
(b) pozice (B) a (Y) proti pozicím (A) a (X) 9 metrů uvnitř herního prostoru
(c) pozice (C) a (Z)  10 metrů před velkým vápnem, na úrovni malého vápna
- brankář (G) chytá v brance
- na pozicích (A) a (X) jsou dva hráči, všichni s míčem
- na pozicích (B) a (Y) je vždy jeden hráč
- na pozicích (C) a (Z) jsou na každé dva hráči bez míče
- pozice (C) je příčně od pozici (A) a (B)
- pozice (Z) je příčně od pozici (X) a (Y)
- uprostřed hrany velkého vápna je postaven kužel
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráče (B)
- hráč (A) se rozbíhá po přihrávce do prostoru
- hráč (B) naráží míč prvním dotykem na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (B) po naražení přebíhá na pozici hráče (Z)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku vzduchem na hráče (C)
- hráč (A) se po přihrávce přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč přijme a navádí ho směrem k brance soupeře
- hráč (C) akci zakončuje střelbou
- po zakončení se hráč (C) přesouvá do zástupu (X)
- další akci zahajuje hráč (X)  
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět pouze v jedné skupině - malý počet hráčů
- hráči akci zakončují "slabší" nohou
- zakončující hráč vede míč okolo kuželu na hraně pokutového území - video varianta
- hráč (B) míč přijme, vnější stranou se otáčí a přihrává na hráče (A) - video varianta
- hráč (A) po dlouhé přihrávce běží proti hráči (C), který si s ním naráží - video varianta
  
Pomůcky:
 
- 1x branka (velká)
- 8x míč
- 7x mety (kužely, kloboučky)
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Jednoduše od obránce k útočníkovi (1.část)