PŘENESENÍ HRY  +  VIDEO  Cvičení jejich herní prostor je ve tvaru trojúhelníků jsme na www.trenink.com publikovali hned několik. Za připomenutí stojí cvičení Dva trojúhelníky přihrávek za sebou nebo kondiční cvičení Kondiční vedení míče s trojúhelníkem, ve kterém jde především o intenzitu vedení míče.
 
Cvičení Přenesení hry mezi trojúhelníky hráče vede ke střídání rytmu hry a přenášení míče do jiného těžiště hry. Po hráčích požadujeme precizní provedení, střídání délky přihrávek a vyražení hráče za přihrávkou. 
 
Cvičení má velmi podobnou organizaci a herní prostor jako cvičení Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (3.část). Zvládnou ho hráči věkové kategorie přípravek a žáků.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik přenesení hry mezi trojúhelníky. Dlouhou přihrávkou, které předchází několik krátkých přihrávek na malém prostoru v trojúhelníku, hráči opakovaně mění těžiště hry. Po hráčích požadujeme neustálý pohyb a výměnu míst po odehrání míče.   
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou dva rovnostranné trojúhelníky
- délka strany trojúhelníku je 6 metrů
- trojúhelníky jsou k sobě natočeny jedním vrcholem
- vzdálenost mezi vrcholy je 6 metrů
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole:
(a) v prvním trojúhelníku jsou na každém vrcholu hráči (A-C)
(a) v druhém trojúhelníku jsou u každého vrcholu hráči (D-F)
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- po přihrávce vyráží hráč (A) do prostoru před hráče (C)
- hráč (C) naráží míč na hráče (A)
- hráč (C) přebíhá po přihrávce na pozici hráče (A)
- hráč (A) přenáší hru a dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po dlouhé přihrávce intenzivním během hráč (A) přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (E) přihrává na hráče (F)
- po přihrávce běží hráč (E) na pozici hráče (D)
- hráč (F) přihrává na hráče (D) 
- po přihrávce vyráží hráč (F) pod hráče (D)
- hráč (D) naráží míč na hráče (F)
- hráč (D) přebíhá po přihrávce na pozici hráče (F)
- hráč (F) přenáší hru a dává dlouhou přihrávku na hráče (B)
- hráč (F) běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- poté běží na volnou pozici trojúhelníku
- cvičení se opakuje
 
Tip na související cvičení:
 
 
Varianty:
 
- je možné změnit vzdálenost mezi trojúhelníky
- je možné upravit velikost trojúhelníků
- velikost trojúhelníků může být rozdílná
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 6x kužely (mety, kloboučky, zapichovací tyče)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE