5 VARIANT  +  VIDEO  +  BONUS  Cvičením vhodným pro přípravky nebo mladší žáky jsme se v poslední době věnovali v cvičeních Narážečky v kříži pro děti nebo Kombinace trojice hráčů pro přípravky, kde jsme se zaměřili na spolupráci hráčů.
 
Pět variant cvičení Předávání míče v kosočtverci pro mládež, určené pro pět a více hráčů, je vhodných pro rozcvičení v tréninku nebo utkání. Cvičení v sobě obsahuje všechny základní hráčské herní činnosti.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, vhodného pro rozcvičení, je nácvik přihrávání na krátkou a střední vzdálenost, naražení míče, pohyb hráče bez míče a výběr místa. Hráči si během cvičení nacvičí správné načasování přihrávek i náběhu do volnho prostoru po odehrání míče.     
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x15 metrů
- na obvodu herního prostoru jsou vyznačeny 4 výchozí pozice
- pozice (A) a (C) jsou proti sobě ve středu kratších stran
- pozice (D) a volná pozice vlevo ve dvou pětinách delší strany
- pozice (D) nahoře, volná pozice dole
- uprostřed mezi volnou pozici a pozicí (D) je pozice (B)
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E): 
(a) hráči (A) a (E) na pravé pozici
(b) hráč (B) na pozici v těžišti
(c) hráč (C) na levé pozici
(d) hráč (D) na horní pozici
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem míč vrací zpět na hráče (A)
- po přihrávce hráč (B) vyráží k volné metě
- volnou metu hráč (B) obíhá z vnější strany
- hráč (A) časuje dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) předává přihrávkou míč na hráče (C)
- po přihrávce přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) opět prvním dotykem předává míč na hráče (D)
- po přihrávce znovu jde na pozici hráče (D), kterému přihrával
- hráč (D) přihrává hráči (E), který je na pozici rozehrávajícího hráče
- hráč (D) přebíhá na pozici rozehrávajícího
- cvičení se opakuje od hráče (E)
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět stranově převrácené
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- všech pět variant cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Varianta 1:
 
 
Varianta 2:
 
Předávání míče v kosočtverci - fotbalové cvičení
 
Varianta 3:
 
Fotbalový trénink - cvičení na kombinaci a přihrávky
 
Varianta 4:
 
Tréninkové cvičení pro rozcvičení - fotbal mládež
 
Pomůcky:
 
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE