Cvičením, které jsou vhodné pro úvodní rozcvičení, jsme se věnovali v cvičeních Trojúhelníková spolupráce se slalomem nebo Vyveď míč a zapoj do kombinace spoluhráče. Nejčastější herní činnosti s míčem si hráči mohli vyzkoušet v cvičení Týmové vedení a naražení míče na třetího.

Cvičení s názvem Týmové vedení míče na čtyři branky permanentně zaměstnává všechny hráči, kteří jsou zapojení do cvičení. Cvičení zvládnou jak mladší a starší hráči, tak samozřejmě věková kategorie dorostenců u kterých doporučujeme vedení slabší nohou.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení nácvik vedení a ovládání míče na malém, přehuštěném prostoru. Cílem hráčů s míčem je navést míč do takové pozice, aby si mohli míč narazit s neutrálním hráčem a poté míč přijmout a vyvést směrem k jedné z branek a přihrát hráči v brance. Po odehrání míče hráč vyráží za přihrávkou do uvolněné branky.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- délka strany herního prostoru je 16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na horní a dolní straně jsou ze zapichovacích tyčí postaveny dvě branky
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole:
(a) 10 hráčů do pole
(b) 2 neutrální hráče
- 6 hráčů s míčem u nohy je uvnitř herního prostoru
- 4 hráči jsou v každé ze 4 branek
- 2 neutrální hráči jsou uprostřed herního prostoru
- hráči uprostřed herního prostoru se pohybují bez omezení 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráči s míčem uprostřed herního prostoru vedou a ovládají míč
- neutrální hráči se pohybují okolo těžiště herního prostoru
- cílem hráčů s míčem je narazit si míč s neutrálním hráčem
- po naražení s neutrálním míčem hráč s míčem vede směrem k jedné ze čtyř branek
- poté hráč s míčem přihrává hráči v brance
- hráč v brance míč přijme a vyvádí ho do prostoru
- hráč, který přihrával, jde do branky, kam přihrával
- cvičení se opakuje

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit tvar herního prostoru a změnit ho na obdélník
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- branky jsou ve středu každé strany
- je možné přidat jednoho neutrálního hráče navíc
- na horní a dolní straně jsou tři branky
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- maximální počet hráčů je 16
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 8x zapichovací tyč
- 6x kužel (meta, klobouček)
- 12x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE