Výběru místa spojeného s následným zpracováním míče a jeho vyvedením jsme se věnovali v cvičeních Pohyb a výběr místa v trojúhelníku nebo Přihraj a běž za míčem, ve kterém hráči kombinuji přihrávky na krátkou a střední vzdálenost. 

Cvičení s názvem Přijmi míč a přesně přihraj je zaměřeno především na schopnost hráčů načasovat náběh a přijmout míč v pohybu proti přihrávajícímu spoluhráči, maximální důraz v cvičení musí dát hráči na první dotek s míčem a schopnost přesně přihrát z plného běhu.  

Cvičení vhodné pro rozcvičení je určeno pro 6-8 hráčů přípravek a mladších žáků (U8-U13).  V cvičení dbáme na techniku provedení přijmutí míče, prvního kontaktu s míče, odehrání míče i následné vyražení.

 

Tipy na cvičení zaměřené na nácvik přijmutí míče: 

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče přijmout míč od spoluhráče v plném běhu, hráč si musí míč při zpracování připravit tak, aby následně po krátkém vedení míče mohl přesně přihrát na spoluhráče, který musí načasovat náběh. Hráč po přihrávce na spoluhráče okamžitě vyráží vpřed bez míče.  

 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v prostoru:
(a) levého horního rohu,
(b) pravého dolního rohu,
- je postavena branka ze zapichovacích tyčí 
- rozestup zapichovacích tyčí jsou dva metry
- cvičení je určeno pro 6 hráč do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě trojice (A-C) a (X-Z):
(a) hráči (A-C) stojí v levém dolním rohu
(b) hráči (X-Z) jsou v pravém horním rohu
- hráč (A) má míč
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B) vyrážením vpřed směrem k brance
- hráč (B) z vnější strany obíhá branku a mezi tyčemi se vrací zpět
- hráč (A) přesně přihrává na hráče (B)
- v tento okamžik vyráží vpřed hráč (X) z druhé trojice
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede směrem k druhé brance
- hráč (X) probíhá skrz branku
- hráč (B) přesně přihrává na hráče (X)
- hráč (B) okamžitě po přihrávce vyráží k zástupu, kde stojí hráč (C)
- hráč (X) míč přijme 
- cvičení se opakuje   

 


Tipy na související články:

 

 

Varianty:

- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- je možné upravit velikost herního cvičení (zvětšit/zmenšit)
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x tréninková figurína
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE