Hráče je v tréninku třeba naučit kdy je potřeba zůstat na pozici kde se zapojili do kombinace a kdy je naopak potřeba vyrazit za míčem. Pohybu hráče za míčem jsme se věnovali v cvičeních Přihraj a běž za míčem nebo Kombinace se dvěma míči, ve kterém šlo o to naučit hráče spolupracovat při kombinaci, dbát na komunikaci při přihrávání a při přijmutí míče.

Cvičení vhodné pro úvodní část tréninku a rozcvičení, s názvem Pohyb za míčem při kombinaci, je zaměřeno schopnost hráčů rozhodovat se kdy a do jakého prostoru naběhnout, jak načasovat přihrávku nebo naražení a že je důležité nezůstávat při kombinaci a po přihrávce staticky zůstat stát na místě.    

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je vhodné zařadit do rozcvičení v tréninku, je nácvik přízemní kombinace na jeden nebo dva doteky při které po hráčích požadujeme správný výběr místa, uvolnění se do prostoru, přijmutí míče a práci s ním, načasování přihrávky a schopnost narazit si míč se spoluhráčem. Po odehrání míče je cílem vyražení a okamžitý pohyb za míčem.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F)
(a) v levém horním rohu jsou hráči (A) a (E)
(b) v pravém horním rohu je hráč (B)
(c) v pravém dolním rohu stojí hráč (C)
(d) v levém dolním rohu je hráč (D)
(e) u středové zapichovací tyče stojí hráč (F)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (F) pohybem proti hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (F)
- po přihrávce vyráží hráč (A) na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč přijme, otáčí se s ním a vede ho proti hráči (C)
- hráč (F) přihrává na hráče (C) a hráč (C) prvním dotekem míč vrací
- po naražení hráč (C) obíhá z vnější strany svůj kužel a běží proti hráči (B)
- hráč (F) míč do běhu naráží na rozběhnutého hráče (C)
- po přihrávce hráč (F) vyráží na místo hráče (C)
- v tento okamžik se rozbíhá hráč (B) proti hráči (E)
- hráč (C) prvním dotekem do běhu přihrává na rozběhnutého hráče (B)
- po dlouhé přihrávce hráč (C) sprintuje na pozici hráče (B)
- během tohoto okamžiku hráč (D) obíhá z vnější strany svůj kužel a běží proti hráči (E)
- hráč (B) dává druhou dlouhou přihrávku na rozběhnutého hráče (D)
- po přihrávce sprintuje na jeho pozici
- hráč (D) prvním dotekem posouvá míč na hráče (E)
- po přihrávce jde hráč (D) na pozici rozehrávajících hráčů (A) a (E)
- další kolo cvičení zahajuje hráč (E) 

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné upraví velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- středová zapichovací tyč je mimo těžiště herního prostoru
- tvar herního prostoru je možné změnit z čtverce na obdélník
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Varianta 2

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE