Cvičením zaměřeným na rozcvičení s míčem, ať už před tréninkem nebo před zápasem, jsme se věnovali v článcích Pohyb za míčem při kombinaci nebo Připrav si průnikovou přihrávku, ve kterém po hráčích požadujeme především komunikaci během přípravné kombinace.     

Cvičení s názvem Variabilní kombinace v obdélníku je určeno pro rozcvičení ve skupinách po pěti nebo šesti hráčích, v cvičení jdou hráči po odehrání míče za ním, vyzkouší si jak naražení míče na jeden dotek, tak přijmutí míče a jeho vedení.    

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení vhodného pro rozcvičení před tréninkem nebo zápasem je nácvik kombinace mezi čtveřicí hráčů, kombinace probíhá na malém prostoru, ve většině případů na jeden dotek. V průběhu cvičení hráči střídají délku přihrávky a naražení od krátké po dlouhou. V cvičení dbáme na správné postavení a postavení těla při přijmutí míče a jeho odehrání.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 12x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na obvodu herního prostoru jsou vyznačeny čtyři výchozí pozice
- všechny 4 výchozí pozice jsou ve středu každé strany herního prostoru
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E):
(a) u dolní pozice stojí hráči (A) a (E)
(b) u pravé pozice stojí hráč (B)
(c) u horní výchozí pozice je hráč (C)
(d) u levé pozice je hráč (D)
- hráči (A) a (E) mají u nohy míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- hráč (A) se po přihrávce rozbíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na hráče (D)
- hráč (C) po naražení míče přebíhá na pozici hráče (D)
- ve stejný okamžik se hráč (B) rozbíhá do těžiště herního prostoru
- hráč (D) na jeden dotek naráží míč na hráče v těžišti (B)
- po naražení se hráč (D) rozbíhá k rozehrávajícím hráčům
- hráč (B) naráží míč do běhu na hráče (D)
- hráč (B) po naražení přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (D) míč přijme a vede ho do zástupu rozehrávajících hráčů
- další akci zahajuje hráč (E)

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik (otočka, klek, kotoul, ...)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- maximální počet hráčů ve cvičení je 6
- je možné změnit tvar herního prostoru na čtverec
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE