Taktickým cvičením pro základní rozestavení 4:4:2 jsme se věnovali v cvičeních Křídelní hra v systému 4:4:2 nebo v druhé části cvičené Diamantová kombinace 4:4:2, ve kterém jsme se zaměřili na přenesení hry do křídelního prostoru na krajního záložníka v rozestavení 4:4:2 a nabíhajícími hráči pokrýt prostor pokutového území.

Cvičení s názvem Spolupráce křídelního hráče a útočníků je kombinačním cvičením, které je možné zařadit jak do rozcvičení, tak na úvodní hlavní části tréninku  zaměřuje se na chování dvojice útočníků v situaci, kdy míč má krajní záložník.   

Cíl taktického cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce a kombinace křídelního hráče s míčem s dvojici útočníků v rozestavení 4:4:2 nebo 3:5:2. Cílem kombinace je zapojit do kombinace dvojici útočníků a uvolnit křídelní prostor pro přihrávku na krajního záložníka nebo obránce. Během cvičení dbáme na pohyb hráčů bez míče, správný výběr místa a načasování přihrávek během kombinace. 

 

 

Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 30x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je středový čtverec
- rohy středového čtverce jsou vyznačeny pomocí čtveřice zapichovacích tyčí
- rozměry středového čtverce jsou 8x8 metrů
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole:
(a) útočníky (X) a (Y)
(b) krajní/křídelní hráče (A-C)
- levý útočník (X) stojí u levého dolního rohu středového čtverce
- pravý útočník (Y) je u pravého dolního rohu středového čtverce 
- krajní hráči (A) a (B) v pravém dolním rohu herního prostoru
- křídelní hráč (C) je v pravém horním rohu herního prostoru
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis taktického cvičení:

- cvičení zahajuje křídelní hráč (A)
- hráč (A) míč krátce vyvádí směrem na levého útočníka (X)
- pravý útočník (Y) je v pohybu proti rozehrávajícímu hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává míč na levého útočníka (X)
- hráč (Y) se otáčí a je v pohybu směrem na druhou stranu herního prostoru 
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) rozbíhá vpřed směrem na hráče (C)
- levý útočník (X) prvním dotekem sklepává míč na druhého útočníka (Y)
- pravý útočník (Y) posouvá míč na křídelního hráče (A)
- krajní hráč (A) přihrává po zemi na hráče (C)
- útočník (X) přebíhá do prostoru pravého horního vrcholu středového čtverce
- útočník (Y) dobíhá k levému hornímu vrcholu středového čtverce
- cvičení se opakuje z druhé strany
- cvičení pokračuje od hráče (C)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozměry středového čtverce (zvětšit/zmenšit)
(c) umístění čtverce ve středu, který může být vyosen
- cvičení je možné provádět z obou stran herního prostoru
- cvičení je v základní variantě určeno maximálně pro 8 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč
- 4x kužel
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- případně 2x tréninková figurína 

 

 

TIP REDAKCE