Herním situacím, ve kterých se útočící hráč s míčem musí vypořádat s tlakem dvojice útočících hráčů, jsme se věnovali ve velmi populárním cvičení Přijmutí míče a souboj 1:2, ve kterém jsme se zaměřili na nácvik přijmutí míče, se zaměřením na první dotek, tak aby hráč s míčem ho měl plně pod kontrolou a měl možnost zakončit přihrávkou do jedné z branek nebo míč provést mezi dvojicí kuželů.

Cvičení s názvem Jeden proti dvojici presujících obránců rozvíjí u hráčů schopnost rozhodovat se podle toho jak se vyvíjí herní situace, která z variant řešení bude efektivnější a na kterou si hráč troufá. Bránící hráči se zaměřují na rychlé zdvojení hráče s míčem, dobrým pozičním postavením ho vytlačují do pozice, ze které není možné zakončit.  

Herní cvičení, které je určeno pro společný skupinový trénink obránců a útočníků nebo ofenzivních záložníků má 5 variant.  

 

 

Tipy na soubojové situace dva na jednoho (2:1):

 


Cíl herního cvičení:

Cílem variabilního herního cvičení je naučit útočící hráče s míčem reagovat na pohyb nejblíže napadajícího hráče, který hráče s míčem dostává po intenzivní tlak. Hráč s míčem vedle nejbližšího napadajícího hráče musí reagovat i na druhého bránícího hráče, který vykrývá prostor a jde proti hráči s míčem čelně. Útočící hráč si musí vedením míče připravit takovou pozici, aby zakončil do jedné z branek, případně aby míč provedl skrz průchozí branku.

Bránící hráči se pokouší dostat útočícího hráče pod takový tlak, aby se jim podařilo konstruktivně odebrat míč, respektive zabránit zakončení.

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní koncové čáře jsou postaveny dvě malé přenosné branky
- branky jsou postaveny jeden metr od rohů herního prostoru
- v delší ose herního prostoru jsou postaveny tři kužely
- horní a prostřední kužel jsou postaveny tři metry od horní a dolní strany obdélníku
- dolní kužel je umístěn metr od dolní strany
- cvičení je určeno pro:
(a) dva obránce (červení)
(b) jednoho útočníka (modrý)
- bránící hráči stojí u horního prostředního kuželu
- útočník je u dolního kuželu 
- útočník má u nohy míč

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje dolní bránící hráč
- bránící hráč vyráží ze své pozice a z jedné strany obíhá pozici útočníka 
- útočník reaguje na pohyb bránícího hráče a vyráží druhou stranou než obránce
- na pohyb útočníka s obráncem reaguje obránce v hlubším postavení
- obránce jde čelně proti hráči s míčem
- bližší obránce dohrává útočníka zezadu
- útočník s míčem se pokouší zakončit do jedné z přenosných branek
- bránící hráči se pokouší:
(a) vytlačení útočníka do nevýhodné pozice
(b) vytvoření presinkové situace
(c) konstruktivní odebrání míče
- v případě konstruktivního odebrání míče obránci vyvedou míč mimo herní prostor
- hráči se pravidelně střídají na svých pozicích

 

Trenérské poznámky: 

- délka jednotlivé akce by neměla přesáhnout 10 vteřin
- obvykle však bývá do 5 vteřin skončená
- podle toho zda akcentujeme útok nebo obranu zahajuje cvičení útoční nebo obránce
- cvičení s brankou a brankářem mají pro hráče významný motivační faktor 

 


Tipy na cvičení zaměřené na bránění a odebírání míče:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (čtverec, kosočtverec)
(c) rozestup a umístění dvojice startovacích kuželů
(d) pozici druhého napadajícího obránce
- cvičení může zahajovat útočící hráč pohybem s míčem
- hráči si nemění pozice, stále brání nebo útočí
- při konstruktivním odebrání míče hráči míč zašlapují na dolní koncové čáře
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 2x malá branka (přenosná)
- 3x kužel
- 4x meta (klobouček)
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE