Cvičením zaměřeným na nácvik spolupráce středových hráčů, včetně kombinace, rotace hráčů a přenesení hry jsme se věnovali v cvičeních Kombinace záložníků v diamantu nebo Rotace a výměna pozic středních záložníků, ve kterém se soustředíme na nácvik rotace středních záložníků, kteří ve trojici nastupují v herních systémech v rozestavení 4:3:3, 4:2:3:1, 5:3:2 nebo 3:4:3. 

Jednoduché technicko-taktické cvičení s názvem Spolupráce ve středu hřiště a otočení hry je určeno jak pro rozcvičení v úvodu tréninku, tak hlavní část tréninku, v závislosti především na věkové kategorie, ale i výkonnostní úrovni. Cvičení má 12 variant, je velmi variabilní od jednoduchých po složitější varianty. Vyspělejší a starší týmy cvičení zařadí spíše do průpravné části, mladší kategorie jako hlavní náplň tréninku.


Cvičení je určeno po 4 hráče, prakticky všichni jsou neustále zapojeni a aktivní. Všichni postupně a pravidelně rotují po všech pozicích. Cvičení je určeno především pro žákovské kategorie mladších a starších žáků.    

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na spolupráci skupiny hráčů:

 

 

Sdílej a napiš do komentářů na kanálu YouTube, která z variant je nejlepší? 

 

Cíl kombinačního cvičení:

Cílem kombinačního cvičení je nácvik kombinace, spolupráce a rotace středních záložníků, po které následuje otočení a změnu těžiště hry. V několika variantách cvičení mají hráči možnost vyzkoušet a osvojit si variabilní řešení herní situace ve středu hrací plochy, včetně rotace a výměny pozic hráčů. Jednotlivá akce cvičení je ukončena přenesením hry do jiného herního prostoru v podobě zakončení do malé přenosné branky, případně provedení míče skrz průchozí branku.     

 

 

Organizace kombinačního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- v rozích herního prostoru jsou postaveny malé přenosné branky
- branky jsou orientovány směrem k těžišti herního prostoru
- ve svislé ose herního prostoru jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- figuríny mají rozestup 6 metrů a jsou postaveny 5 metrů od dolní a horní strany čtverce
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráč (A) ve středu dolní strany
(b) hráč (B) u dolní tréninkové figuríny, čelem k hráči (A)
(c) hráč (C) za horní tréninkovou figurínou, otočený k hráči (A)
(d) hráč (D) stojí ve středu horní strany herního prostoru
- hráči (A) a (D) mají u sebe dostatečný počet míčů   

 

 

Varianta 1b a 1c ve videu na kanále YouTube

 

Popis kombinačního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C) 
- pohybem zpoza tréninkové figuríny směrem k hráči (A)
- hráč (A) dává středně dlouhou přihrávku po zemi na hráče (C)
- po přihrávce je hráč (A) v pohybu za míčem, na pozici hráče (C)
- ve stejný okamžik je v pohybu k hráči (A) hráč (B)
- po přihrávce na hráče (C) se hráč (A) otáčí a běží směrem k hráči (C)
- hráč (C) prvním dotekem sklepne míč na rozběhnutého hráče (B)
- po sklepnutí hráč (C) přebíhá na pozici rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (B) znovu prvním dotekem po zemi přihrává hráči (D)
- po přihrávce vyráží hráč (B) směrem k pravé horní brance
- kam mu do prostoru před branku naráží míč hráč (D)
- po zakončení hráče (B) do malé branky přebíhá na svou původní pozici (B)
- další opakování cvičení zahajuje hráč (D) z druhé strany      

 

 

Varianta 2b a 2c ve videu na kanále YouTube

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení dvojice středových tréninkových figurín (mimo osu, změna rozestupu)
(c) tvar prostoru cvičení (obdélník)
- malé rohové branky je možné nahradit průchozí branku ze zapichovacích tyčí
- cvičení je možné zahájit autovým vhazováním
- cvičení může být maximálně pro 6 hráčů, kteří stojí na pozici hráčů (A) a (D)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Varianta 3b a 3c ve videu na kanále YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na přenesení hry:

 

 

Varianta 4b a 4c ve videu na kanále YouTube

 

Pomůcky:

- 4x přenosná branka (malá)
- 2x tréninková figurína
- 12x míč
- 4x kužel (varianty)
- 4x tréninková figurína (varianta)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE