Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
Image Co rozumíme pod pojmem klouby? Klouby představují pohyblivé spojení kostí v těle. Každý kloub se skládá z hlavice a kloubní jamky. Jsou pokryté kloubní chrupavkou. Uvnitř kloubu v kloubní dutině se tvoří tzv. synoviální tekutina, která slouží k promazávání kloubních struktur a tím k hladkému pohybu. Kloub je zvenku chráněn pevnými vazivovými provazci, které vytvářejí kloubní pouzdro. Existují různé druhy kloubů umožňující různé druhy pohybů. Nejpohyblivějšími klouby v těle jsou kloub ramenní a kyčelní.

Jaká jsou nejčastější poranění kloubů? Vždy záleží na mechanismu úrazu. Úraz může způsobit zavřené nebo otevřené poranění kloubu. Tupé poranění může způsobit pohmoždění kloubu (kontuzi) s následným větším či menším výlevem krve do kloubu nebo okolních tkání. Násilným nebo přehnaným pohybem v kloubu nad normální rozsah může nastat podvrtnutí (distorze) kloubu. Podobným násilím, kdy ale dojde navíc k oddálení a opětnému návratu hlavice a jamky, vzniká neúplné vymknutí (subluxace). Pokud k návratu hlavice do jamky nedojde, hovoříme o vykloubení (luxaci).

Pohmoždění kloubu

Pohmoždění kloubu je způsobeno působením tupého násilí na oblast kloubu. Například nárazem, pádem cizího předmětu na končetinu. Z pohmožděných tkání kolem kloubu se rozlévá krev do kloubu, pod kůži, pokud se přidruží ještě oděrky či jiné rány, pak vidíme i krvácení navenek. Kůže tedy může být neporušená nebo jevit nejrůznější změny od pouhého stlačení až po roztržení. Vazivové pouzdro může být částečně natrženo, při větším násilí může být poškozena i synoviální výstelka kloubu, stejně jako chrupavka či kost. Při hodně velkém násilí působícím na kloub někdy dojde až k rozdrcení kosti.

Subjektivní a objektivní příznaky

- bolest, okamžitá, veliká, postupně ustupující.Vlivem otoku, krevního výronu se postupně může zvětšovat
- hybnost nemusí být (podle stupně poškození) zpočátku omezena

Postup při ošetření

Postiženého uložíme do pohodlné polohy, pohmožděný kloub znehybníme a popřípadě ošetříme povrchová poranění. Poraněný kloub je vhodné i chladit, snižuje se tak bolestivost. Postiženého člověka dopravíme do místa odborného ošetření (chirurgické ambulance).

Podvrtnutí

K tomuto druhu kloubního poranění dochází při náhlém zkroucení nebo zpřetrhání vazů a okolní tkáně příslušného kloubu (např. vyvrátíte-li si neočekávaně nohu při běhu nebo chůzi, můžete si podvrtnout kotník). Některá podvrtnutí jsou mírná, u mnohých však může dojít k těžkému poškození tkání. V těchto případech je obtížné odlišit podvrtnutí od zlomeniny. Pokud si nejste jisti druhem poranění, ošetřujte je vždy jako zlomeninu.

Subjektivní a objektivní příznaky

- bolest a pohmatová citlivost v okolí kloubu zvyšující se pohybem
- otok v okolí kloubu s následnými modřinami

Cíl ošetření

Postiženého co nejpohodlněji uložit a zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Postup při ošetření

Postiženého ponecháme v klidu a poraněnou končetinu znehybníme v poloze, která je pro něho nejpohodlnější. Obnažte kloub a (jedná-li se o čerstvé podvrtnutí) šetrně ho stlačujeme sáčkem s ledem nebo studenou vodou, tak aby došlo ke zmírnění otoku, podkožního krevního výronu a bolesti. Poraněnou část stáhneme elastickým obinadlem tak, abychom zachovali dostatečný průtok cévami. Poraněnou končetinu uložíme do zvýšené polohy. Zajistíme odborné zdravotnické ošetření i s RTG vyšetřením na chirurgické ambulanci.

Vykloubení (vymknutí)

Posunutí jedné nebo více kostí v kloubu bez návratu do správné polohy nazýváme vykloubení. Nastává při přímém či nepřímém působení tak velké síly na kloub, že dojde k posunutí kosti v kloubu z jejich normálního postavení. Stejný účinek může mít i náhlé prudké stažení silných svalů.

Vykloubení nejčastěji postihuje ramenní kloub, palec u ruky, prsty a dolní čelist. Někdy je velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny. Obě poranění mohou nastat současně. Proto, jste-li na pochybách o jaký druh poranění se jedná, ošetřujte je vždy jako zlomeninu.

Vymknutí ramenního kloubu nastane, když okrouhlý konec pažní kosti vyklouzne z kloubní jamky na lopatce.

Subjektivní a objektivní příznaky

- obvykle velmi silná bolest v oblasti kloubu, mnohdy i pocit celkové nevolnosti
- neschopnost pohybu poraněné části, kloub je v "zaklíněné" poloze
- deformace poraněného kloubu
- otok s následně se tvořící modřinou v místech poranění

Cíl ošetření

Umístit postiženého v co nejpohodlnější poloze a zajistit zdravotnickou pomoc.

Postup při ošetření

Postiženého posadíme a podložíme mu končetinu třeba polštářem nebo jiným měkkým podkladem, případně vyzveme pacienta, aby si poraněnou horní končetinu či ruku drželi sami v poloze, která jim nejvíce vyhovuje (tzv. úlevová poloha), aby se cítil co nejpohodlněji. Končetinu znehybníme za pomoci měkkého vypodložení, obvazu nebo dlah, pokud je to praktické a vhodné. Neodkladně zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc. Rozhodujícím faktorem pro plné uzdravení je včasnost ošetření na odborném pracovišti, protože v místě vykloubení dochází k pohmoždění tkáně a otoku.

Vykloubenou kost se nikdy nesnažíme vrátit do normální polohy. Hrozí nebezpečí, že můžeme způsobit další poranění okolních tkání, cév a nervů. Máme-li jakékoliv pochybnosti o druhu poranění, ošetřujeme ji vždy jako zlomeninu.

Praktická část: ošetření podvrknutí kotníku


1. hematom v místě zranění

2. chlazení

3. elastická bandáž

4. opakované chlazení


Pro trenérský portál www.trenink.com tento článek zpracovali:
MUDr. Lenka Hodková a Jiří Břečka,DiS.
Zdravotnická záchranná služba Podbořany{moscomment}