Image Druhým lednovým týdnem již velká většina týmů zahajuje nebo již zahájila zimní přípravné období a trenérský portál trenink.com přináší průpravnou hru autora a editora tohoto web Jiřího Formánka, který dnešní průpravnou hrou navazuje na svou trojici článků [1] [2] [3] s názvem 5:3 2 nahrávači a 2 brankáři, ale v dnešním článku klade větší důraz na kondiční aspekt.

Hra, jejíž první variantu dnes přinášíme, má název 3:3 s 6 nahrávači na 2 branky, cíle jsou rozdílné pro jednotlivé skupiny hráčů. Aktivně zapojení hráči se na jedné straně snaží udržet míč po svou kontrolou, na straně druhé aktivním tlakem na míč ho získat akci zakončit. Nahrávači spolupracují naražením a aktivně odpočívají.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, doporučena je pro starší žákovskou kategorii, vhodnější však je pro dorostenecké týmy a dospělé. Ideální organizací je intervalová metoda.

 


Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče, kteří mají míč pod svou kontrolou, úspěšně řešit početně výhodné situace na relativně malém prostoru v co nejkratším čase, především pak s pomocí nahrávačů na obvodu hrací plochy. Soupeř bez míče se pokouší o maximálně možný presink v prostoru rozšířeného pokutového území, při případném konstruktivním odebrání míče se napadající hráči okamžitě pokouší o zakončení do libovolné branky.

 

 

 

 


Popis průpravné hry:

- prostorem je prodloužené pokutové území
- hloubka území je 20 metrů
- hra je určena celkem pro 14 hráčů:
(a) 6 hráčů do pole aktivně zapojených
(b) 6 hráčů do pole aktivně odpočívajících
(c) 2 brankáře
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 6:6
- na vlastní hrací ploše je poměr hráčů:
(a) 3:3 hráči do pole (červení x žlutí)
(b) 2 brankáři
- mimo plochu stojí rovnoměrně rozestavěno 6 nahrávačů
- nahrávači stojí rozestavení podle obrázku
- nahrávači mají počet doteků omezený na 1
- hráči v poli nemají počet doteků omezený
- každou akci zahajuje vždy jeden z nahrávačů
- nahrávač přihrává na libovolného hráče týmu držícího míč
- hráči s míčem se s pomocí nahrávačů pokouší o udržení míče
- napadající hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- po odebrání míče okamžitě zakončují do libovolné branky
- další akci zahajuje libovolný nahrávač
- v průběhu celého intervalu vždy jeden tým drží míč, druhý pak napadá
- hru je vhodné organizovat intervalovou metodou
- po intervalu dochází k výměně aktivních a pasivních hráčů

Poznámka:

Hra je extrémně kondičně náročná, je třeba dodržovat maximální délku intervalu zatížení, stejně jako stanovené poměry intervalu zatížení a odpočinku.

Varianty:

- trenér může manipulovat s velikostí hrací plochy (zvětšit x zmenšit)
- hráči držící míč mají počet doteků omezený na (2,3) doteky
- napadající hráči mohou před zakončením využít k naražení nahrávače
- brankáři mohou hrát pouze 1 dotekem
- jednotlivé akce zahajují brankáři
- týmy se v držení míče a napadání střídají v průběhu jednoho intervalu

Pomůcky:

- 2x velká branka
- 14x míč
- 16x rozlišovací trika (2 barvy)
- 12x mety (kužely, kloboučky)

Poznámka:

V předminulém týdnu publikoval trenér Vladan Pražák první část svého seriálu s názvem Formy a způsoby rozcvičení v tréninkové jednotce, kde popisoval jedno z cvičení úvodu tréninkové jednotky, které by mohlo předcházet dnešní průpravné hře.{comment}